Tillväxtverket

Digitalisering

Vi arbetar för att fler företag ska ta vara på digitaliseringens möjligheter! Det gör vi genom att erbjuda kunskap, nätverk och finansiering.

Aktuellt

 1. Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

  Företagarna har en digital lärplattform för sina medlemmar. Samarbetspartnern Lexicon kunde utveckla en utbildning i digitalisering och verksamhetsutveckling…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 2. Digitalt och säkert i styrelserummen

  I takt med att bolag i innovationsmiljöer växer, tar in kapital och får fler ägare blir styrelse- och ledningsarbetet allt viktigare. Det hanteras stora…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 3. Be Digital 2.0

  De värmländska småföretagens generellt låga digitala mognad kan på sikt riskera konkurrenskraften. Genom att vidareutveckla Compares digitala kunskapsportal…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 4. Anpassad rådgivning i digitalisering

  Almi har en viktig roll i att coacha och leda företagen i deras strategiska målarbete och att komma närmare handlingsbeslut. Genom projektet vidareutvecklade…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 5. Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

  Den digitala mognaden bland besöksnäringsföretagen varierar. I en jämförelse med andra sektorer och branscher ligger näringen lite efter. En utmaning med…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

Man sitter vid dator i köket

Kostnadsfria digitala utbildningar

Vi erbjuder nu industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar för att kompetensutveckla anställda. Många är permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt tillfälle att gå starkare ur krisen.

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Insikter om Smart industri

Här kan du ta del av våra lärdomar och idéer för hur konkurrenskraften hos Sveriges små och medelstora industriföretag kan öka. Insikterna är baserade på flera uppdrag inom Smart industri.

Kvinna sätter upp post-it-lappar

Öka digital kompetens

Läs om projekten som vidareutvecklar arbetssätt, metoder och analysverktyg för att stärka mindre företags digitala konkurrenskraft och öka affärsnyttan.

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik.