Tillväxtverket

Projektledarträffar

Klimatsynk arrangerar och genomför fysiska nätverksträffar för projektledare som driver aktiva genomförandeprojekt. Projektledarträffarna genomförs två gånger per år och är skräddarsydda utifrån respektive projektportföljs behov.

På träffarna möts projektdeltagare från olika portföljer för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. Enkätundersökningarna som skickades ut efter 2016 års projektledarträffar visade att 90 procent av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med upplägget vid träffarna. Klimatsynk arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning för att kunna erbjuda relevant och fräsch kunskap under projektledarträffarna.

Projektledarträffar våren 2020

De ändrade förutsättningarna under våren 2020 medförde att Klimatsynk fick anordna vårens projektledarträffar digitalt i stället för på olika platser i landet. Projekten träffades i inom sina områden för diskussioner om metoder och erfarenheter.

Projektledarträffen hösten 2019

Höstens projektledarträff (21-22 oktober, Scandic Foresta, Lidingö) samlade alla projektledare från regionalfondsprojekt i tematiskt mål 4, övergången till en koldioxidsnål ekonomi. I dessa projekt finns det många spännande lösningar och resultat som bidrar till klimatomställningen - en av våra största samhällsutmaningar.

Projektledarträffar våren 2019

studiebesök_solvåg_liten

Fördjupat erfarenhetsutbyte när projektledare träffar närliggande projekt 2-11 april

Under två intensiva veckor i april genomfördes sex projektledarträffar i hela landet, från Malmö till Luleå. Projekten träffades i respektive projektportföljer för att ge tillfälle till fördjupade diskussioner om metoder och erfarenheter med liknande projekt. I samband med träffarna anordnades studiebesök med koppling till omställningsarbetet, alltifrån kajodling till lådcykeluthyrning och forskningssolpark.

Tidigare projektledarträffar:

Projektledarträffen hösten 2018: Erfarenhetsutbyte i fokus när projektledare från hela landet träffades 

25–26 oktober, lunch till lunch, Hotellet Clarion Stockholm

Det händer mycket inom Klimatsynk, från norr till söder engageras människor i klimatsmarta projekt. Under två dagar möttes ett 70-tal projektledare för att dela med sig av erfarenheter, knyta nya kontakter och inspireras av varandra.

Projektledarträffar våren 2018: Utmaningar och goda exempel

11 och 25 april 2018, Tillväxtverkets huvudkontor samt 24 april, Energimyndighetens kontor i Stockholm

Hur sprids projektresultat och hur skapas långsiktighet och förankring hos målgrupperna? Det var några av de frågor som diskuterades under dagarna när projektledare träffades i april. De representerar projekt som alla arbetar med målet att minska koldioxidutsläppen, dels i de egna verksamheterna men också för att sprida tekniker för kommersialisering.

Projektledarträffar hösten 2017: Förenkling och samarbete

23 och 24 oktober 2017, Tillväxtverkets huvudkontor samt 7 november, Energimyndighetens kontor i Stockholm

Kommersialiseringsmöjligheter, stadsutveckling, smart infrastruktur och EU:s regelverk för regionalfonden var på agendan när Klimatsynk arrangerade nätverksträffar för projektledare som beviljats EU-finansiering för arbete med koldioxidsnåla innovationer, produkter och tjänster. Motorn i dialogerna var förenkling, samarbetsmöjligheter och en vilja att förändra.

Projektledarträffen våren 2017: Det ska vara lätt att göra rätt

14 mars 2017, separat del under Energiutblick 2017, Stockholm Waterfront Congress Centre

Projektledarträffen inleddes med en presentation av Anders Turesson om trender och initiativ från klimatmötet i Marrakech. Därefter berättade Svante Axelsson om arbetet kring Fossilfritt Sverige och uppmanade sedan projektledarna att ge en röst till de hinder som försvårar arbetet med fossilfrihet och kommersialiseringen av koldioxidsnåla produkter och tjänster.

Kontor

Projektledarträffarna hösten 2016 fokus: Framtida energiscenarier

9 november 2016, Stockholm Waterfront Congress Centre, 17 november 2016, Scandic Klara, Stockholm

Framgångsfaktorer, erfarenhetsutbyte och koldioxidsnåla lösningar var i fokus på höstens 2016 års projektledarträffar. Deltagande projektledare kom från hela landet till ett vinterfint Stockholm för att diskutera framgångsfaktorer och utmaningar, samt bli påminda om varför just deras koldioxidsnåla innovationer och lösningar är viktigare än någonsin.

Kontor

Projektledarträffarna våren 2016 fokus: Stöd till företag

maj 2016, Tillväxtverket:s huvudkontor, Stockholm

Spetskompetens inom affärsutveckling, smarta kommunikationslösningar och att ta del av goda exempel hamnade högt på agendan under Klimatsynks första projektledarträffar i Stockholm.

Kontor

Webbföreläsningar om Koldioxidsnål ekonomi

Ta del av webbföreläsningar som lyfter koldioxidsnåla lösningar och trender.