Tillväxtverket
Tid: 29 januari kl 08.00 - 16.15

Slutkonferens för Hållbart resande i Örebroregionen

Tusentals länsbor har bytt från bil till buss och tåg. Arbetsgivare har förbättrat för anställda som cyklar och Familjetrampare i Karlskoga har startat ett nytt hållbart liv, med lådcykel. Succéprojektet Hållbart resande i Örebroregionen har nått sitt slut. Kom och inspireras av det projektet har gjort!

Konferensen vänder sig till politiker, samhällsplanerare, trafikplanerare, miljöstrateger, tjänstemän som jobbar med hållbar utveckling, personer som jobbar hållbara transporter, forskare, media mfl.

Anmäl dig senast 15 januari 2020