Tillväxtverket
Tid: 5 september kl 10.00 - 16.00

Vilken väg ska vi ta mot hållbara transporter i Östergötland?

Välkommen till en temadag om framtidens hållbara transporter i Östergötland, där samlas representanter för region, kommun och näringsliv. Framtidscenarier, prognoser och drivmedelspotentialer kommer att presenteras och diskuteras av framstående regionala aktörer och beslutsfattare.

Frågeställningar:

  • Hur kommer Östergötlands transporter att bli hållbara i framtiden?
  • Vilken typ av fordon ska användas, vilka drivmedel ska vi satsa på och hur ska de levereras?

Strategierna är tydliga och de politiska ambitionerna höga, exempelvis har 12 av länets kommuner och Region Östergötland antagit Transportutmaningen, som innebär att man senast år 2030 endast ska utföra och upphandla fossilfria transporter. Östergötland tar en tätposition i arbetet mot minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn, och Region Östergötland har tillsammans med ett antal framstående aktörer i länet analyserat trender och utmaningar. De senaste framtidscenarierna, prognoser och utvecklingspotentialer kommer att presenteras och diskuteras under dagen, med ett särskilt Östgötafokus. Konferensen organiseras som ett samarbete mellan projektet Hållbara transporter i Östergötland och Nätverket för energi- och klimatstrategiskt arbete.

Det kommer att finnas möjlighet att delta i konferensen på distans.

Plats: Cleantech Östergötland, Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping
Kategori: Regional utveckling

Frågor: Lena Tasse