Tillväxtverket
Tid: 3 oktober 00.00 - 4 oktober 00.00

Västsvenska EU-konferensen 

Den 3-4 oktober i år hålls den 17:e upplagan av Västsvenska EU-konferensen i Göteborg. Temat för i år är ”Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?” 

Västsvenska EU-konferensen är en mötesplats för beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med lokal och regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv. Årets tema baseras på EU-kommissionens långtidsstrategi ”En ren jord åt alla – ett klimatneutralt Europa till 2050” och kommer att löpa som en röd tråd genom hela konferensen. Exempel på hur lokal, regional, nationell och EU-nivå arbetar med EU-frågan kommer att visas upp, likväl som det senaste från Bryssel och EU-forskningen.

Länk till inbjudan hittar du här