Tillväxtverket
Tid: 18 oktober kl 09.00 - 17.00

Plusenergiforum

Den 18 oktober arrangerar Energikontor Norra Småland den tredje upplagan av Plusenergiforum på Elmia Kongress- och konserthus.

Plusenergiforum handlar om att sprida kunskap som förstärker arbetet med klimatmålen i Jönköpings län. Mötena är i fokus och det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna kontaktyta ska Plusenergiforum inspirera och ge verktyg till förändring och föra Jönköpings län närmare målet om ett hållbart samhälle.

Mer information om Plusenergiforum