Tillväxtverket

Kalendarium

Här hittar du nationella och regionala aktiviter riktade till dig som arbetar med energi-, miljö- och innovationsfrågor.


 1. 2018-09-19 CIVITAS Forum 2018

  Den 19 – 21 september är Umeå värd för CIVITAS Forum 2018. CIVITAS är ett europeiskt nätverk som består av drygt 300 städer som tillsammans arbetar för en snabbare omstä…

 2. 2018-10-18 Plusenergiforum

  Den 18 oktober arrangerar Energikontor Norra Småland den tredje upplagan av Plusenergiforum på Elmia Kongress- och konserthus. Plusenergiforum handlar om att sprida kuns…

 3. 2018-10-25 Klimatsynk Projektledarträff  

  Klimatsynk Projektledarträff Träff för alla projektledare inom tematiskt område fyra. Syftet med träffen är att samla alla projketledare kring gemensamma utmaningar som f…

 4. 2018-11-06 Förädla världen i Norrbotten

  Slutkonferens inom projektet Gröna energiinvesteringar Under två dagar kommer projektet Gröna energiinvesteringar gå igenom resultat och processer från projektet. Första…