Tillväxtverket

Kalendarium

Här hittar du nationella och regionala aktiviter riktade till dig som arbetar med energi-, miljö- och innovationsfrågor.


  1. 2018-09-19 CIVITAS Forum 2018

    Den 19 – 21 september är Umeå värd för CIVITAS Forum 2018. CIVITAS är ett europeiskt nätverk som består av drygt 300 städer som tillsammans arbetar för en snabbare omstä…

  2. 2018-10-18 Plusenergiforum

    Den 18 oktober arrangerar Energikontor Norra Småland den tredje upplagan av Plusenergiforum på Elmia Kongress- och konserthus. Plusenergiforum handlar om att sprida kuns…

  3. 2018-11-06 Förädla världen i Norrbotten

    Slutkonferens inom projektet Gröna energiinvesteringar Under två dagar kommer projektet Gröna energiinvesteringar gå igenom resultat och processer från projektet. Första…