Tillväxtverket

Kalendarium

Här hittar du nationella och regionala aktiviter riktade till dig som arbetar med energi-, miljö- och innovationsfrågor.


  1. 2020-01-08 Transportforum 2020

    Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) anordnar Transportforum som äger rum i Linköping 8-9 januari 2020. VTI anordnar Transportforum varje år sedan 1984. Ko…

  2. 2020-01-29 Slutkonferens för Hållbart resande i Örebroregionen

    Tusentals länsbor har bytt från bil till buss och tåg. Arbetsgivare har förbättrat för anställda som cyklar och Familjetrampare i Karlskoga har startat ett nytt hållbart…

  3. 2020-03-25 Arctic Solar - Solenergi i kallt klimat 

    Arctic Solar - Solenergi i kallt klimat Välkommen 25 mars 2020 Programmet innehåller bland annat föredrag från internationella talare om spännande utvecklingsprojekt inom…