Tillväxtverket

Kalendarium

Här hittar du nationella och regionala aktiviter riktade till dig som arbetar med energi-, miljö- och innovationsfrågor.


 1. 2020-01-08 Transportforum 2020

  Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) anordnar Transportforum som äger rum i Linköping 8-9 januari 2020. VTI anordnar Transportforum varje år sedan 1984. Ko…

 2. 2020-01-29 Slutkonferens för Hållbart resande i Örebroregionen

  Tusentals länsbor har bytt från bil till buss och tåg. Arbetsgivare har förbättrat för anställda som cyklar och Familjetrampare i Karlskoga har startat ett nytt hållbart…

 3. 2020-03-25 Arctic Solar - Solenergi i kallt klimat 

  Arctic Solar - Solenergi i kallt klimat Välkommen 25 mars 2020 Programmet innehåller bland annat föredrag från internationella talare om spännande utvecklingsprojekt inom…

 4. 2020-03-27 European Week of regions and cities

  European Week of regions and cities genomförs 15-18 oktober i Bryssel, Belgien, på temat ”Be green and ready to communicate”. Nu är det dags att ansöka om att anordna en…