Tillväxtverket

Kalendarium

Här hittar du nationella och regionala aktiviter riktade till dig som arbetar med energi-, miljö- och innovationsfrågor.


  1. 2018-11-16 Energitinget

    Energikontor Sydost arrangerar Energitinget, en konferens om energieffektivisering På årets Energiting lyfter Energikontor Sydost fram bra affärsmodeller för ett hållbar…

  2. 2018-11-20 Klimatsynk - en dag om de senaste klimatsmarta lösningarna i Sverige

    Vilka klimatsmarta projekt drivs just nu runt om i Sverige? Vad behöver Sveriges företag för att bli ännu mer klimatsmarta? Hur ser EU:s regionalpolitik ut efter 2020? V…

  3. 2018-12-03 Slutkonferens för "Fossilbränslefria kommuner"

    Slutkonferens inom projektet "Fossilbränslefria kommuner i Skåne" Läs mer om projekten: Fossilbränslefria kommuner