Tillväxtverket

Klimatsynks slutkonferens 22 september 10.00 - 15.30

Klimatsynk avslutas men arbetet med omställningen fortsätter. Det är dags att summera, reflektera och gå vidare. Varmt välkommen till Klimatsynks slutkonferens!

I den här digitala konferensen bjuder vi både på lärdomar och erfarenheter från de senaste sju åren och inspiration inför den fortsatta resan mot ett fossilfritt samhälle.Under dagen får du ta del av vad Klimatsynk har åstadkommit under åren. Du får också en bild av nuläget från global till regional nivå, information från kommissionens ”Gröna deal” och ”Fit for 55” samt en presentation av de nationella satsningarna i kommande Regionalfondsprogram.

Program och anmälan

Till livesändningen