Tillväxtverket

Wargön banar väg för hållbara innovationer

I ett hållbart samhälle behövs hållbara material. Men hur ska innovativa idéer, som ofta tas fram i liten skala, kunna slå sig in på en marknad som ställer krav på fullskalig produktion direkt? Wargön Innovation har hittat en metod.

En stor del av dagens produktion av material som textilier och plast bygger på fossila råvaror. Annan materialproduktion, som bomull, är extremt resurskrävande, odling av bara ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten.

Det är inte hållbart. Wargön Innovation har som målsättning att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Det handlar både om att hitta helt nya hållbara material och att göra det möjligt att återanvända större mängder uttjänta material, som textilier.

— 80% av miljöpåverkan för textilier ligger i produktionsledet. Alltså måste materialen leva längre, sammanfattar Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material. En framgångsfaktor sedan starten 2012 har varit ett tydligt fokus, säger Markus Danell.

— Vi har från början satt innovatörerna i centrum och försökt förstå vilka deras behov är nu och i framtiden. Och så har vi anpassat vårt erbjudande eller vår metod efter det.

Markus Danell förklarar en del av framgången i att vara tydligt nischad.

— Det gör att vi kan göra rätt saker med hög kvalitet, och vi skapar också försprång. Exempelvis ger vår utvecklingsanläggning för textilsortering tillgång till materialflöden för innovation som är svåra att få tag i annars. Det skapar möjligheter för oss att kunna stötta företagare i utvecklingen av nya hållbara material.

En förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i en smal nisch är att andra känner till att man finns. Wargön Innovation har satsat mycket tid på att bygga relationer.

— En nischaktör måste vara känd. Vi satsade tidigt mycket på att synas och höras i alla möjliga sammanhang. Idag vet nog de flesta i den delen av innovationssystemet som vi verkar i, vilka vi är, säger Markus Danell. Han lyfter också fram fördelarna med samverkan mellan verksamhetens olika delar:

— Vi stöttar innovatörer med bland annat affärsutveckling och tillgång till vår test- och demomiljö, vi driver systemprojekt där olika aktörer tillsammans kan lösa problem som ingen klarar ensam. Och så har vi vår utvecklingsanläggning för textilsortering där vi driver innovation, men också sorterar textil åt Röda Korset. Allt detta ger starka synergieffekter: Entreprenörerna får enklare tillgång till den senaste forskningen och vi kan ge dem ett materialflöde att jobba med. Och omvänt. Innovationsprojekt kräver ofta tillämpning, att det finns en entreprenör som vill testa något nytt. Det har vi.

Fakta

Wargöns verksamhet grundfinansieras med en budget på totalt ca 22 Mkr för tre år (oktober 2019 – september 2022) av EU:s regionala strukturfondsprogram för Västsverige (via Tillväxtverket), Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund.