Tillväxtverket

Smart modell sätter fart på akademi och näringsliv

KTP är den brittiska modellen för hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv som nu också framgångsrikt fått fäste i Sverige. Högskolan Dalarna var först, men nu arbetar ytterligare sex högskolor i landet med modellen för att skapa tillväxt på ett hållbart sätt. Det stärker både akademi och näringsliv.

Det som står i vägen för utveckling i företag är ofta tid, pengar, kompetens och partners. KTP, Knowledge Transfer Partnerships, är en modell för att tackla de hindren. Modellen, som som sedan mer än 30 år är etablerad i Storbritannien, syftar till att för att utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Nyutexaminerade akademiker får ett strategiskt utvecklingsuppdrag som projektledare inom energieffektivisering hos ett företag under ett års tid. Halva lönen betalas av företaget och andra halvan betalas av samhället. Projektledaren har stöd från en handledare från högskolan och en coach från näringslivet. Slutmålet är energieffektivisering, ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga.

— Många företag kan identifiera ett behov av utveckling, men så stannar det ofta vid det för man har fullt upp med allt man redan gör. Fördelen med KTP-modellen är att den tillför en resurs i form av en projektledare som har i uppdrag att driva utveckling, säger Johan Kostela, avdelningschef KTP Högskolan Dalarna, som också lyfter fram själva partnerskapet i modellen som en framgångsfaktor:

— Om jag bestämmer mig för att träna för Lidingöloppet är det lättare att fortsätta träna vecka efter vecka om jag har bestämt med en kompis att vi ska springa loppet ihop. Det är lite samma här, vi har ett partnerskap där vi ska få saker och ting gjorda, det har vi avtalat om.

Högskolan Dalarna var först i Sverige med KTP. Idag arbetar ytterligare sex högskolor från Kristianstad till Luleå med modellen. När Johan Kostela förklarar den framgångsrika spridningen lyfter han fram betydelsen av att medvetet arbeta med att nå ut till många.

— Vi har tackat ja till att tala på alla konferenser som frågat. Och försökt övertyga dem som inte frågat.— Vi har också medvetet arbetat för att göra andra som vill använda modellen självständiga. Så de inte blir för beroende av oss och vi blir en flaskhals.

En ytterligare väg till framgång har varit att KTP-modellen är beprövad och bevisat fungerande.

— Alla som hört oss prata om detta har förstås inte valt att arbeta med modellen, men just för att vi kunnat visa på hur KTP gett resultat under så många år så har jag faktiskt inte varit med om nån som inte tyckt att detta är en intressant modell, säger Johan Kostela.

Fakta

Deltagande samverkanspartners är:

 • Högskolan Dalarna
 • Luleå Tekniska Universitet
 • IUC Norr
 • MittUniversitet
 • IUC Z-group
 • IUC Dalarna
 • Högskolan i Gävle,
 • Södertörns Högskola
 • Mälardalen Högskola
 • MITC
 • Högskolan Kristianstad

80 procent av projekten som drivits enligt modellen har resulterat i att akademi och näringsliv knutit starkare och djupare relationer.