Tillväxtverket

Nätverk hjälper när företag ska energieffektivisera

Nätverk hjälper när företag ska energieffektivisera, det visar internationella erfarenheter. Sedan 2016 arbetar svenska företag med att minska användningen av energi genom att delta i regionala företagsnätverk som har letts av Energimyndigheten. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet inom EU.

”Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk ditt företags energianvändning!”
Detta är i sammanfattning Energimyndighetens erbjudande till små och medelstora företag i landet. En nätverkskoordinator finansierad av Energimyndigheten har lett nätverken och har en energiexpert kopplat till sig som ger stöd och råd. Gustaf Länn är projektledare och ser flera orsaker till att satsningen blivit framgångsrik:

— En framgångsfaktor är faktiskt att vi hållit på så länge som vi gjort. I nätverken samlas företag som är konkurrenter. Det har tagit ett tag för dem att öppna upp och få förtroende för varandra och inse att även om de tävlar på samma marknad så kan de lära sig saker av varandra som de har nytta av i produktionen.

En annan nyckel till framgång har varit hur de olika möjliga åtgärderna presenteras för företagen. Projektets kontaktpersoner i företagen är de energiansvariga som ofta är vana vid att arbeta med tekniska lösningar snarare än beteendeförändringar.

— Vi har märkt att det lättare att väcka intresse genom att först prata om solceller eller nån annan teknisk lösning som går att räkna hem på X antal år. Därefter kan vi börja prata om mjukare åtgärder som handlar om att de anställda ska agera annorlunda. Vi har lockat med en sak först och sen adderat en annan, säger Gustaf Länn.

Att stärka de energiansvariga i företagen har också varit en nyckel för projektets framgång.

— De kan vara lite isolerade på företagen och kanske behöver förankra beslut om åtgärder hos många. Vi har stöttat dem, till exempel genom att erbjuda föreläsningar av erfarna energikonsulter om hur man kan göra bättre kartläggningar av organisationen. Då blir det lättare för ledningsgruppen att fatta beslut om mål och policies eller investeringar.

Fakta om projektet

Projektet startade under 2016 och kan idag räkna in 38 nätverk med drygt 300 deltagande företag där varje företag har en energianvändning över en gigawattimme. Satsningen är en del av nationella regionalfondsprogrammets satsning på totalt 560 miljoner kronor.

Tips till företagen för att sänka energianvändningen

  • Öka ditt företags energikompetens
  • Få expertrådgivning
  • Utbyt erfarenheter med andra företag
  • Gå med i ett energieffektiviseringsnätverk