Tillväxtverket

Webbinarier om lärdomar och erfarenheter

EU:s regionalfond står inför en ny programperiod och Klimatsynk går mot sitt slut. Det är dags att börja summera vad vi har lärt oss. Ta del av lärdomar och erfarenheter i våra webbinarier under våren och hösten.

Syftet med webbinarierna är att hjälpa till att svara på frågorna:

  • Vilka insatser inom området har gjorts med regionalfondsfinansiering?
  • Vilka resultat, lärdomar och erfarenheter finns från arbetet?
  • Vad finns att bygga vidare på?

Energieffektivisering, hållbara transporter och hållbar upphandling

Tre webbinarier har genomförts inom Energieffektivisering i små och medelstora företag och inom Hållbara transporter i maj och juni. Ytterligare ett webbinarium planeras efter semestrarna inom Hållbar upphandling. Om du missade ett webbinarium kan du höra av dig till Klimatsynk och ta del av inspelningarna.

Energieffektivisering

Webbinariet inom Energieffektivisering i små och medelstora företag visade resultat från NR programmet där Energimyndigheten samlat projekt inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet som på olika sätt stöttar små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning. Detta med hjälp av vidareförmedlare som energikontor, länsstyrelser, kommuner och Energieffektiviseringsföretagen. Flera metodstöd har tagits fram i projekten som kan användas för att arbeta med små och medelstora företag som finns samlade på Energimyndighetens Guide för energieffektiva företag.

Knowledge Transfer Partnership, KTP

Vidare presenterades KTP (Knowledge Transfer Partnership)-projekten som startat på Högskolan Dalarna och nu spridits till lärosäten i hela landet. I KTP får nyutexaminerade akademiker lösa konkreta problem åt företag i samarbete med högskolan. Företagen får affärs- och teknikutveckling, klimatpåverkan minskar och sysselsättningen påverkas positivt.
Mer om KTP.

Hållbara Transporter

Det finns många projekt inom Hållbara transporter och därför har vi arrangerat två webbinarier som också ingått i EU Green Week. Det första presenterade lärdomar och erfarenheter från två projekt som arbetar med beteendepåverkan ”Hållbar mobilitet i Kronoberg” och ”Fossilfritt 2030 – Rena Resan” men också från ”Lika bra med celler-i” som vill öka andelen elbilar i Övre Norrland. De har utfört tester i kallt klimat som visar skillnaden i räckvidd på elbilar mellan sommar och vinter.
Mer om hållbara transporter.

Förnybara drivmedel

Nästa webbinarium fokuserade på förnybara drivmedel och laddning med projekten ”Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län (RATT-X)”, ”Stolpe in för stad och land Mellersta Norrland” och ”Förnybart i tanken”. Värt att titta närmare på är den uppskattade seminarieserien om olika drivmedel som tagits fram inom projektet ”Förnybart i tanken”
Projektet ”Stolpe in för stad och land” har tagit fram tips på hur man kan utforma en laddstation så att den blir tillgänglig för alla

Mer om tipsen i Stolpe in för stad och land.
Gå till seminarieserien ”Förnybart i tanken”