Tillväxtverket

Klimatsynks föreläsningsserie

Under våren har Klimatsynk arrangerat en föreläsningsserie med fokus på klimatomställning som nu finns tillgänglig.

Den här föreläsningsserien är en del av Klimatsynks arbete att bygga kunskap kring klimatfrågan och inspirera till framtida satsningar och projekt som bidrar till en förflyttning mot ett fossilfritt samhälle. Varje föreläsning följs av en moderatorledd frågestund.

Här hittar du de inspelade föreläsningarna

Klimatsynks föreläsningsserie om klimatomställning

Föreläsningar


Christer Ljungberg, VD Trivector: Morgondagens hållbara transporter- plus eller minus på grund av pandemin

Föreläsningen är borttagen av rättsliga skäl men ta del av frågestunden genom länken.

Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution - projektledare CoordiNet : Kommer elen räcka – kapacitetsbrist i elnäten

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet: Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan – status idag och vägen framåt

Mats Engström, senior rådgivare SIEPS – Svenska Institutet för europapolitiska studier: Gröna given, pandemi och EU:s återhämtningspolitik

Ebba Willerström Ehringer, Fossilfritt Sverige: Vägen mot fossilfrihet genom färdplanerna – vad behöver göras, när och av vem?

Karin Byman, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA): Förnybar energi och vätgasens möjligheter och utmaningar