Tillväxtverket

Börja dagen med en före­läsning om klimat­omställning

Hållbara transporter, kapacitetsbrist i elnäten och vägen mot fossilfrihet. Det är bara några av de ämnen som kommer tas upp i Klimatsynks föreläsningsserie på onsdagar kl 8.30-9.45 med start den 12 maj.

EU:s regionalfond står inför en ny programperiod och vi vill inspirera och samtala kring hur vi arbetar vidare på bästa sätt mot ett koldioxidsnålt samhälle. Därför har vi bjudit in sju inspirerande föreläsare som på det här sättet får tillfälle att ge sina perspektiv.

Varje föreläsning livesänds från Klimatsynk.se Efter föreläsningen har du möjlighet att delta i ett samtal och en frågestund som leds av en moderator. Föreläsningen spelas in så att du kan ta del av den även i efterhand.

Tid

12 maj - Morgondagens hållbara transporter- plus eller minus på grund av pandemin

Christer Ljungberg, VD Trivector

19 maj - Kommer elen räcka – kapacitetsbrist i elnäten

Yvonne Ruwaida, Projektledare CoordiNet- Vattenfall Eldistribution

26 maj - Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan - status idag och vägen framåt

Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

2 juni - Gröna given, pandemi och EU:s återhämtningspolitik

Mats Engström, senior rådgivare, SIEPS - Svenska Institutet för europapolitiska studier

9 juni - Vägen mot fossilfrihet genom färdplanerna – vad behöver göras, när och av vem?

Ebba Willerström Ehringer, Fossilfritt Sverige

16 juni - Förnybar energi och vätgasens möjligheter och utmaningar

Karin Byman, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Plats

Webbsändning på Klimatsynk.se

Anmälan

Ingen anmälan behövs

Kontakt

Helena Tsiparis, Tillväxtverket
helena.tsiparis@tillvaxtverket.se