Tillväxtverket

Klimatsynk på Industrial Efficiency 2020

Den 15 september, var det dags för konferensen Industrial Efficiency 2020 – Decarbonize Industry. Klimatsynk deltog med ett side-event From grammes to tons – taking results from the lab to the factory floor

Mellan forskning och industri kan steget vara långt. Efterfrågan är oftast på tonskalan medan utvecklingen är på gramskalan. Däremellan finns ett glapp där EU finansierade regionalfondsprojekt utvecklar metoder och produkter i samarbete mellan näringsliv och forskning.

Eventet tog upp olika aspekter av resurs- och energieffektivitet och visar tre projekt där metoder utvecklas för koldioxidsmarta lösningar men också vad som krävs för att initiativen ska kunna skalas upp:

  • Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity som förkortar tiden från idé till marknad för koldioxidsmarta lösningar baserade på lignin
  • Wargön Innovation - etableringsfas om hållbara materialinnovationer med fokus på textilier.
  • EcoSys om utveckling/implementering av elenergibesparande tekniker vid produktionsenheter som tillverkar mekanisk pappersmassa