Tillväxtverket

Projektledarträffen hösten 2019

Höstens projektledarträff (21-22 oktober, Scandic Foresta, Lidingö) samlade alla projektledare från regionalfondsprojekt i tematiskt mål 4, övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

I dessa projekt finns det många spännande lösningar och resultat som bidrar till klimatomställningen - en av våra största samhällsutmaningar.
På denna träff fick projektledare diskutera med varandra i sina projektportföljer och träffa handläggare från Tillväxtverket, utvärderare från Sweco och experter från Energimyndigheten och Tillväxtverket.

Läs mer om träffen och diskussionerna i de olika portföljerna här , 994.7 kB.