Tillväxtverket

Medel kvar att söka från ERUF -
Övergång till en koldioxidsnål
ekonomi

I Sverige är den europeiska regional fonden (ERUF) uppdelad i 8 regionala program och ett nationellt regionalfondsprogram. I nuvarande programperiod återstår totalt drygt 260 miljoner att söka till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi – tematiskt område 4.

Vem kan söka?

Sökanden kan variera och specificeras i respektive utlysning. Men generellt ska den som söker stöd vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig. Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer. Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata juridiska personer. Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

Hur söker man?
På tillvaxtverket.se hittar du vägledning för att söka stöd, information om
urvalskriterier, aktuella ansökningsomgångar, blanketter med mera. Alla som söker stöd måste ha medfinansiering då programmen finansierar max 50 procent av projekt. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat. Ta gärna kontakt med närmaste kontor innan du fyller i ansökan. Helst redan på idéstadiet!

Kontaktinformation till och information om respektive ERUF-program hittar du här.

Projektexempel och resultat
Klimatsynk presenteras alla projekt som beviljats ERUF-finansiering inom tematiskt område 4 i nuvarande programperiod, och här hittar du också resultat och rapporter från dessa projekt.

Pågående utlysningar

Nedan finns stöd inom ERUF du kan söka just nu. Klicka vidare för att läsa mer om vem som kan söka och hur du söker.

Stockholm
Avser projekt inom insatsområde 1, 2 och 3.
Sista ansökningsdag 13 december.
Läs mer

Norra Mellansverige
Avser projekt inom insatsområde 1, 3 och 4.
Sista ansökningsdag 16 december 2019
Läs mer

Småland och Öarna
Avser projekt inom samtliga insatsområden inom programmet. Sista ansökningsdag 2 mars 2020
Läs mer

Nationella regionalfondsprogrammet
Avser projekt inom insatsområde 3.
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2020. Läs mer

Kommande ERUF utlysningar

Skåne-Blekinge
Utlysningen planeras vara öppen från 9 december 2019 till 10 mars 2020. Läs mer

Ytterligare en utlysning från Skåne-Blekinge planeras öppna den 4 juni 2020 och stänga 10 september 2020. Mer info kommer publiceras här.

Fler utlysningar i andra programområden kommer publiceras här.