Tillväxtverket

Medel kvar att söka från ERUF -
Övergång till en koldioxidsnål
ekonomi

I Sverige är den europeiska regional fonden (ERUF) uppdelad i 8 regionala program och ett nationellt regionalfondsprogram. I nuvarande programperiod återstår totalt drygt 260 miljoner att söka till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi – tematiskt område 4.

Vem kan söka?
Sökanden kan variera och specificeras i respektive utlysning. Men generellt ska den som söker stöd vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig. Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer. Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata juridiska personer. Enskilda individer kan inte söka
stöd och det är inte möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

Hur söker man?
På tillvaxtverket.se hittar du vägledning för att söka stöd, information om
urvalskriterier, aktuella ansökningsomgångar, blanketter med mera. Alla som söker stöd måste ha medfinansiering då programmen finansierar max 50 procent av projekt. Medfinansieringen kan vara både offentlig och privat. Ta gärna kontakt med närmaste kontor innan du fyller i ansökan. Helst redan på idéstadiet!

Kontaktinformation till och information om respektive ERUF-program hittar du här.

Projektexempel och resultat
Klimatsynk presenteras alla projekt som beviljats ERUF-finansiering inom tematiskt område 4 i nuvarande programperiod, och här hittar du också resultat och rapporter från dessa projekt.

Pågående utlysningar

Utlysningar för utökning av verksamhet och budget för projekt som tidigare beviljats stöd i EU-programmet Skåne-Blekinge eller Västsverige.

Läs mer om Skåne-Blekinge utlysning

Läs mer om Västsverige utlysning

Kommande ERUF utlysningar:

Norra Mellansverige
Avser projekt inom insatsområde 1, 3 och 4
Utlysningen planeras vara öppen från 14 oktober till 16 december 2019. Läs mer

Nationella regionalfondsprogrammet
Avser projekt inom insatsområde 1 och 3.
Utlysningen planeras vara öppen från 14 oktober till 16 december 2019.

Projektidémöte
Den 9 oktober kl. 10 – 12.30 är offentliga och privata aktörer välkomna till
Tillväxtverket i Stockholm för ett idémöte. Läs mer

Stockholm
Avser projekt inom samtliga insatsområden inom programmet.
Utlysningen planeras öppna 15 oktober 2019. Läs mer

Västsverige
Avser projekt inom samtliga insatsområden inom programmet. Det kommer vara möjligt att ansöka om nya projekt såväl som utökade medel och förlängning av pågående projekt. Utlysningen planeras vara öppen från 14 oktober till 14 november 2019. Läs mer

Skåne-Blekinge
Utlysningen planeras vara öppen från 9 december 2019 till 10 mars 2020. Läs mer

Ytterligare en utlysning från Skåne-Blekinge planeras öppna den 4 juni 2020 och stänga 10 september 2020. Mer info kommer publiceras här.

Fler utlysningar i andra programområden kommer publiceras här