Tillväxtverket

Seminarium om långsiktiga resultat och ägarskap

Bild med text seminarium för projketledare

En utmaning som många av våra projekt delar är hur man tar hand om, implementerar, sprider och skalar upp resultat. Vid Klimatsynks seminarium om långsiktiga resultat och ägarskap delade Christina Johannesson, Cajalma AB med sig av erfarenheter kring hur projektledare kan skapa förändring och långsiktiga resultat, och hur ägarskap kan stärkas.

Regional utveckling som förändringsarbete

Medverkande: Christina Johannesson, Cajalma AB 

Resultat och effekter

Medverkande: Christina Johannesson, Cajalma AB