Tillväxtverket

Guide ska hjälpa fler gröna idéer att nå finansiering

Gröna kedjehus, effektivisering av vindkraft och sociala innovationer. När Energikontor Norr med projektet Gröna energiinvesteringar efterlyste hållbara klimat- och energilösningar dröjde det inte länge innan affärsidéerna trillade in. Vad som också dök upp? Insikten om att man behövde bli bättre på affärsutveckling.

Det behövs fler investeringar inom hållbara energi- och klimatlösningar i Norrbotten. Det var utgångspunkten när Energikontor Norr ihop med sina samarbetspartners 2016 beviljades medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, för att driva projektet Gröna energiinvesteringar.

Under projektets gång har man bedömt ett stort antal förslag till hållbara affärsidéer, vaskat fram de allra bästa och därefter erbjudit dessa stöd i jakten på finansiering. Målsättningen var att hitta åtta till tio idéer som skulle kunna främja regionens tillväxt på ett hållbart sätt.

Till sin hjälp hade Energikontor Norr olika projektgrupper och sammankomster som samlade entreprenörer, forskare, finansiärer, affärsutvecklare och sakkunniga. Nu är projektet avslutat.

– När alla inkomna idéer var bedömda hade vi identifierat 12 förslag på hållbara energilösningar som vi ansåg hade särskilt stor potential. Nio av dem hade en tydlig idébärare, tre av dem var mer forskningsnära, säger Tord Pettersson, projektledare på Energikontor Norr.

Loklat ska bli globalt

Resultatet av stöttningen? Tre av företagen har idag fått lån eller annan finansiering, ytterligare några är nära en investering och ett fåtal har en del jobb att göra innan de är redo att bege sig ut på marknaden.

– Det handlar bland annat om idéer kring säsongslagring av solvärme, produktion av kolfiber, lokal biogas, biokol, elektriska processgasvärmare, byggandet av en andelsägd solpark, hållbara kedjehus, optimerad vindkraftsproduktion samt skapandet av ett besökscentrum för konst, kultur och hållbarhet.

Bakom den sistnämnda idén står dansaren Linda Remahl och ingenjören Goncalo Marques. De flyttade från London till Arvidsjaur för att starta ett center där kultur, innovation och hållbarhet förenas. Idén kallar de för Northern Sustainable Futures.

– I det fallet handlar det om en social innovation och en affärsmodell som inte har funnits i Norrbotten i det här formatet tidigare. Där kopplas teknik samman med konst och miljö i en treenighet som förenar det lokala samhället med globala nätverk, säger Inger E Pedersen, affärsutvecklare på Energikontor Norr.

Guide till finansiering

Totalt fick projektet in över 100 förslag till hållbara energilösningar. Med hjälp av en särskild mall bedömdes alla förslag av energisakkunniga och affärsutvecklingsexperter. Bedömningsmallen fungerade så pass väl att man baserat på den, efter projektets avslut, kunde ta fram guiden "Världsförädlaren".

Den riktar sig till alla som vill utveckla en hållbar affärsidé i Norrbotten och ska hjälpa företag att enklare nå finansiering.

– Den stora lärdomen under projektet var att den typ av företag som vi jobbade med ofta inte var särskilt etablerade. Om vi skulle göra om projektet idag hade vi satsat på att hjälpa dem med deras affärsutveckling från dag ett, säger Tord Pettersson.

Smörjmedel för regionen

För att nå sin målgrupp satsade de inblandade aktörerna bakom Gröna energiinvesteringar på att skapa en stark närvaro i sociala medier. Man har även informerat om projektet vid besök hos företag, både i regionen och på riksnivå.

Tord Pettersson menar att man i utvärderingarna efter projektet har fått tydliga tecken på Gröna energiinvesteringars genomslagskraft.

– Både till expertrådet och till styrgruppen har vi bjudit in kunniga aktörer som har andra kompetenser än vad vi själva har. De menar att projektet har startat intressanta samtal i regionen, ofta mellan aktörer som annars inte skulle ha haft någon kontakt. På så sätt har projektet fungerat både som en murbräcka och som ett smörjmedel.

Energikontor Norr menar att man även framöver vill stötta hållbar affärsutveckling i Norrbotten. Därför har man sett till att den ordinarie verksamheten ska kunna ge en första hjälpen-insats till företag och entreprenörer som vill utveckla gröna klimat- och energilösningar.

– Vi håller även på med en förstudie om möjligheten att skapa en innovationsplattform kring regional utveckling inom klimat- och energiområdet. Vi har satt igång någonting, det finns ett slags momentum kring den här frågan just nu.