Tillväxtverket

Erfarenhetsutbyte i fokus när projektledare från hela landet träffades

Det händer mycket inom Klimatsynk, från norr till söder engageras människor i klimatsmarta projekt. Under två dagar möttes ett 70-tal projektledare för att dela med sig av erfarenheter, knyta nya kontakter och inspireras av varandra.

Under vårens projektledarträffar handlade stora delar av diskussionerna om hur relationer och engagemang kan skapas med samverkansparter. Men även om resultatspridning och vikten av att få nätverka med andra inom liknande projekt. Detta har man tagit fasta på inför höstens program och fördjupat sig ytterligare.

Under den första dagen diskuterades fem ämnen i grupper:

  • Samordning med deltagarorganisationer och externa parter
  • Samspel mellan näringsliv och offentliga organisationer
  • Att bygga långsiktiga resultat
  • Utmaningar i uppstartsfas
  • Kommunikation och resultatspridning.

Deltagarna tog upp utmaningar de stött på under projektens gång och delade även med sig av möjliga lösningar.

Snabba leveranser – en motivationshöjare

En utmaning som togs upp var problematiken med att hålla motivationen uppe hos rekryterade företag när projekten blir långdragna. Potentiella lösningar var att inkludera delleveranser med en mer direkt återkopplingstid. En deltagare hade delat ut klistermärken till företagen som sedan fungerade som en daglig påminnelse om projektet och dess syfte, samtidigt som det visade att företaget var involverad i ett miljönyttigt projekt. En annan idé var att låta externa parter sitta med i styrgruppen. På så sätt är de ständigt involverade och kan hålla sig uppdaterade om projektets framfart. Genom att arrangera möten växelvis hos de involverade parterna skapas tillit. Lägg gärna in ett moment i mötet med obligatorisk muntlig redovisning, det skapar ett positivt grupptryck.

Några av deltagarna upplevde att det kunde vara en utmaning med ansökan till Tillväxtverket. Frågor som ”Hur gör man om projektet ändrar inriktning under resans gång?” och ”Vad händer om en förändring sker som gör att verkligheten inte stämmer helt överens med ansökan?”. På plats för att svara på det fanns Maria Vaadre, handläggare på Tillväxtverket. Sammanfattat var svaret – Dialog är viktigt! Det går alltid att vända sig till Tillväxtverket eller Klimatsynk och föra en dialog om sitt projekt.

Gå in med bjussighet

Vad har företagen ni vänder er till för behov? Ta reda på det, förankra projektet på olika nivåer i organisationen och se till att svara på behoven. Skapa gärna en plan redan från början för hur resultaten ska implementeras i företaget och se till att följ den.

”Hur kommunicerar man resultaten av ett projekt som inte framstår som så spännande för den stora massan? Det är ju inte alla som kan skryta med flashiga el-vägar.” Det undrade en av deltagarna i diskussionsforumet för Kommunikation och resultatspridning. Svaret blev att det är extra viktigt att identifiera målgruppen och visa att du levererat något de vill ha. ”Gå in med bjussighet och bjud på din kunskap!” Om det syns att även små resultat är viktiga så kanske fler kommuner vågar satsa.

Belén Camarero Del Rio, som nyligen avslutat sitt projekt och håller på att skriva klart slutrapporten, tycker att Klimatsynk varit en bra källa till information under projektets gång.

– Klimatsynk är en bra kanal för att sprida resultat av projekt, tveka inte att använda den! säger hon.

Jag är inte ensam

En av insikterna som kom fram under dagarna var att många brottas med samma problem.

– Jag tar med mig härifrån att flera andra projekt brottas med samma utmaningar som jag gjorde, exempelvis svårigheten att rekrytera små och medelstora företag till sitt projekt, säger Belén Camarero Del Rio. Där hittade vi en lösning i att istället inrikta oss mot större företag då de har en annan kapacitet.

I ett inledande skede av projektet är det viktigt att lägga tid på rekrytering. ”Sätt av en rejäl post för externa tjänster och underskatta inte tiden det tar att samla in resurser!” delade en av deltagarna med sig av.

Andra insikter som kom fram under dagarna var vikten av att lära känna sina målgrupper och förstå vilket behov de har och översätta resultaten för att passa dem. Många lyfte också fram vikten av att gå ihop med andra och haka på befintliga fora. ”Bjud in dig själv, visa att ni finns och har något intressant att berätta!”, var en uppmaning från en deltagare. Men framförallt präglades dagarna av nya kontakter och breddat nätverk.

Kunskapshöjande workshops

Johan Lagrelius, projektledare på Biofuel Region, var nöjd med andra dagens pass.

– Mest givande för mig var workshopen om samverkan, det var mycket nytt för mig och matnyttigt för oss som är en organisation som arbetar mycket i samverkansprojekt, berättar han.

Två utmaningar som många projekt delar är hur man skapar och behåller engagemanget hos samarbetspartners och spridning av resultat. Därför hölls det två kunskapshöjande pass om dessa områden. Deltagarna fick med sig konkreta verktyg att ta med sig i det fortsatta arbetet.

Se föreläsningarna från de två passen

Nätverkskunskap och samverkansprojekt

Medverkande: Matilda Ardenfors, Länka Consulting

Spridning av resultat

Medverkande: Lotta Tomasson, Vetenskap & Allmänhet

Röster om projektledarträffen

Hör vad tre projektledare tar med sig från träffen.

Presentationer från projektledarträff 25-26 oktober 2018

Workshop 1 – Nätverkskunskap och samverkansprojekt , 1.7 MB. (Matilda Ardenfors)

Workshop 2 – Spridning av resultat , 1.6 MB. (Lotta Tomasson)

Hållbarhetsaspekter , 821.1 kB. (Sara Jonasson)

Klimatsynk och resultat från regionalsfondsprojekten , 1.7 MB. (Karin Fant och Stefan Baier)