Tillväxtverket

En brygga mellan startupföretag och offentliga aktörer

Projektet Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi, CO2Off, är i sitt slutskede och kommer att avslutas sista september i år. En stor del av projektet har handlat om att främja startupföretag och nya, spännande energiföretag samt att hitta aktörer som är villiga att få en testbäddsinstallation utförd.

– Det är annorlunda att jobba med startupföretag jämfört med mer etablerade företag. Det kan finnas en osäkerhet hos offentliga aktörer att anlita företag som är helt nya på marknaden, förklarar Emma Ytterström, projektledare för CO2Off. Där finns vi som en brygga, vi är den där spindeln i nätet som får samarbetet att hända och får upp ögonen hos de offentliga aktörerna.

Syftet med projektet är att utveckla en hållbar arbetsmodell för att få kommunala bolag att våga agera testbädd åt nya miljöteknikföretag. Genom att utveckla en skal- och spridningsbar arbetsmodell för att genomföra testbäddsprojekt ska praktiska exempel kunna påvisas och förhoppningsvis leda till implementering av nya energi- och miljötekniklösningar inom bland annat energieffektivisering, energiproduktion och smarta elnät.

– Vi vill stärka nystartade företag och andelen offentliga aktörer som beställare av tjänster som kan leda till energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp, säger Emma Ytterström.

Från Afrika till Sverige med sol och vind

Ett exempel på företag som är nya på den svenska marknaden är ett Uppsalabaserat företag som tillverkar utomhusbelysningsstolpar som går på solel. De har sedan tidigare sin marknad i Afrika, men vill nu satsa på en liknande lösning i Sverige. Där har de stött på utmaningar i och med betydligt färre soltimmar och därför testat att tillföra vindkraft som komplement. En installation har gjorts hos Uppsala Industrihus, en av samarbetsparterna i CO2Off, och nu återstår att i september läsa av mätarna för att se hur det gått. När det är gjort ska resultaten öppnas upp och bli offentliga.

Andra exempel på testbäddar inom projektet är ett företag som jobbar med avfuktning i kalla inomhusmiljöer. Tidigare har de främst jobbat mot kyrkor, men tack vara det här projektet har de nu kommit i kontakt med Uppsala Sportfastigheter och därmed testat i en ishall. Ett annat företag jobbar med en ventilationsstyrning som precis kommit ut på marknaden. Där pågår just nu en dialog om att installera produkten till hösten.

Stort intresse bland politiker och företag

Testbäddarna som genomförs inom ramarna för projektet ska fungera som öppna plattformar för erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapsutveckling. Arbetsmodellen ska sedan spridas genom samarbete med olika regionala aktörer. Resultaten sprids genom regelbundna avstämningar med de tre kommunala fastighetsbolag som ingår i projektet, det vill säga Sportfastigheter, Skolfastigheter och Industrihus, men också genom offentliga uttalanden.

– Vi är runt och pratar väldigt mycket om projektet och dess framfart för politiker och företag då det visat sig finnas ett stort intresse, berättar Emma Ytterström.

Projektets primära målgrupp är företag och offentliga aktörer, det vill säga användare och beställare, men även startupföretag samt små och medelstora företag. Hittills har resultaten mottagits väldigt bra av målgrupperna. Emma Ytterström berättar att det har varit kul att se hur de offentliga bolagen har inspirerats och hur det kunnat hitta tekniker hos de nystartade företagen och presentera dem för en palett av företag som de annars inte hade hittat.

För mer information om Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi (CO2Off), gå in på www.stunsenergi.se eller kontakta projektledaren.