Tillväxtverket

Inspirerande filmer: företag som lyckats med energieffektivisering

Inom projektet Incitament för energieffektivisering har olika material tagits fram för att hjälpa små och medelstora företag att komma igång med energieffektivisering. Bland annat finns det fyra inspirationsfilmer med företag som lyckats med energieffektivisering.

Filmerna visar upp företag från branscher inom livsmedel, gjuteri, ytbehandling samt en film som visar insatser som kan göras på de flesta företag oavsett bransch.

Leksands knäckebröd – inspirationsfilm om effektivt energiarbete inom livsmedel

Se hur livsmedelsföretaget Leksands Knäckebröd jobbat med energieffektivisering sedan 50-talet. Ständiga förbättringar, livscykelkostnader och att ta tillvara på värmeflödet är några framgångsfaktorer.

 

Global Castings – inspirationsfilm om effektivt energiarbete inom gjuteri
Se hur gjuteriföretaget Global Castings Guldsmedshyttan AB arbetat med att effektivisera sin energi genom bland annat uppföljning, byte till LED-belysning och optimering av smältprocessen.

 

LaRay – inspirationsfilm om effektivt energiarbete inom ytbehandling
Se hur ytbehandlingsföretaget LaRay AB arbetat med att effektivisera sin energi. Utifrån en energikartläggning har många åtgärder genomförts som till exempel värme och energiåtervinning. De tar även hänsyn till livscykelkostnader vid nya investeringar.

 

Bandstål AB - inspirationsfilm om effektivt energiarbete i företag
Se hur företaget Bandstål B Nilsson AB arbetat med att effektivisera sin energi. Genom bland annat snabbstängande portar, byte till LED-belysning och ändrat beteende har de effektiviserat sin energianvändning.

Filmerna har tagits fram inom projektet Incitament för energieffektivisering, som ingår i det Nationella regionalfondsprogrammet som drivs av Energimyndigheten och ingår i projektportföljen energieffektivisering i SME.

Till projektbeskrivningen

Förutom filmerna har även annat material tagits fram för att hjälpa små och medelstora företag komma igång med energieffektivisering

Läs mer om projektet och ladda ned material på energimyndigheten.se/smf