Tillväxtverket

Solel - en möjlighet för Sverige både utifrån marknad och miljö

Konferensen Solforum 2017 vittnar om att mycket är på gång inom solenergiområdet. I Sverige har efterfrågan på solceller ökat kraftigt de senaste åren. Kraftsamling kring samarbete och kunskap mellan olika aktörer i branschen är en viktig del i utvecklingsarbetet.

Solforum är en återkommande konferens som arrangeras av Energimyndigheten. I år var tre områden i fokus 1) hur olika aktörer kan främja utbyggnaden av solel i Sverige 2) vad är på gång inom forskning och utveckling 3) solenergins roll i energisystemet.

 

Två regionalfondsprojekt deltog i diskussionerna

På konferensen deltog två av Klimatsynks projekt - Sol i Syd och Framtidens solel i Östra Mellansverige. Johan Nyqvist från Sol i Syd berättade om potentialen för solel i Skåne och Blekinge. Sofie Orvestedt och Fredrik Wedelstam från Framtidens solel i Östra Mellansverige berättade om skillnader i bygglovshantering mellan olika kommuner.

Här hittar du Sol i Syd:s presentation: Lokal solenergipotential och målinriktat arbete

Här hittar du Framtidens solel i Östra Mellansverige:s presentation: Olika bygglovshantering

Andra intressanta talare var Jonas Bergqvist från Linköpings universitet som berättade om möjligheterna med tryckta organiska solceller. Organiska solceller kan få en tillämpning i lättviktsplastfilm för inomhusbruk som blir mycket intressant när många fler apparater kräver elförsörjning när "internet of things" växer fram.

Företaget Exeger:s vd berättade om hur utvecklingen av en ny solcell lett till att mindre apparater som e-readers och surfplattor kan laddas med sol- och lampljus i vanlig kontorsmiljö och hur de byggt upp en fabrik mitt i Stockholm.

 

Läs mer om konferensen Solforum 2017 här

Läs artikeln Vändning för svensk solenergi, NyTeknik som bland annat tar upp statligt investeringsstöd och regelförenklingar som en bidragande faktor till intresseökningen