Tillväxtverket

Energiåtervinning resulterade i börsnoterat bolag

Det västerbottniska företaget Evertech Energy Solutions AB är redan etablerat på marknaden för energiåtervinning med hjälp av unik teknologi för värmeväxling. Nu har företaget beviljats 7,9 miljoner i EU-medel för att skapa innovativa helhetslösningar för just energiåtervinning i fastigheter. Men är marknaden redo?

”På norra halvklotet lever cirka 0,8 miljarder människor i områden med temperaturer som överstiger -20 grader. Detta kräver långsiktigt robusta energisystem för uppvärmning. Men idag består energisystemet till stor del av fossil- och koldioxidbaserad energi”, säger vd:n Lennart Olofsson.

Genom att identifiera och distribuera lösningar för energiåtervinning vill Lennart och Evertech Energy Solutions AB inte bara förbättra inomhusmiljöer utan även bidra till att minska användningen av fossil- och kolbaserad energi.

”Utmaningen idag handlar om att kombinera olika energiåtervinningsmetoder till en enkel lösning för kunden. Idag finns flera tekniker för återvinning av avloppsvatten och värme från processer, men ännu finns ingen samordnad och energieffektiv lösning för hushåll", säger Lennart Olofsson.

Det är i denna utmaning företagets projekt ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter får sitt drivmedel.

 

Energiåtervinning- från idé till lönsamt bolag

Startskottet för Evertech Energy Solutions AB:s satsning på energieffektivisering kom 2013 när Lennart och hans team tog över verksamheten Suncore från en uppfinnare och dennes investerare. Detta till följd av att aktörerna inte lyckades komma överens om hur företaget skulle drivas vidare.

Suncore hade utvecklat en teknologi för att tillverka polymera värmeväxlare i plast. Försäljningen hade börjat så smått. Men Lennart och hans team såg snabbt att en ny affärsstrategi kunde öka försäljningen.

”Vårt primära fokus var att hitta kundnyttan och identifiera hur nyttan kunde distribueras”, berättar Lennart och förklarar: ”Jag hade redan startat flera bolag, varav ett som idag har miljardomsättning. Min kunskap och erfarenhet sa mig därför att detta var rätt väg”.

Strategin var att tidigt samarbeta med ”early adopters”. Och tillsammans med dessa riskbenägna kunder utveckla effektiva systemprodukter som var mer fördelaktiga än de befintliga systemlösningarna på marknaden. Både utifrån ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv. Och så tog verksamheten fart!

Systerbolaget Ecoclime Comfort Ceilings AB skapades och arbetar idag uteslutande med produkter och tjänster för energiåtervinning och inomhuskomfort. Kunderna är bland annat HSB:s kundkontor i Umeå och Saxnäs avloppsreningsverk i Vilhemina kommun som minskat sin energianvändning för uppvärmning med 70 procent. Ett annat exempel är Ishallen i Vilhelmina som med hjälp av tjänsterna varit självförsörjande av energi sedan 2015 med 72 procent av energin från närliggande sjöar.

Under 2015 var nettoomsättningen 6 008 323 miljoner kronor för Ecoclime Comfort Ceilings AB jämfört med 30 000 kronor åren 2012/2013.

Termisk energiåtervinning i fastigheter

”Idag försvinner nästan all energi från fastigheter ut i luft eller vatten och närmare och i nya fastigheter kan upp till 40 procent hamna i avloppet”, beskriver Lennart Olofsson.

Värmeåtervinning från just vatten skapade intresse hos företaget när KTH och Energimyndigheten släppte rapporten Värmeåtervinning från spillvatten. Rapporten inspirerade Evertech Energy Solutions AB att testa metoden, som snabbt visade resultat på en stabil termisk energiåtervinning (utvinna energi vid energiomvandling) om 70 procent från spillvatten och sjövatten.

”De enskilda teknikdelarna finns redan, det är att knyta ihop dem med befintliga system som är värdefullt”, säger Lennart entusiastiskt.

Drivkraften och målet för projektet ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter är därför att demonstrera fyra olika teknologiska lösningar som sammantaget kan energieffektivisera den termiska energiförbrukningen i äldre fastigheter med minst 70 procent. Detta för att uppnå en energieffektivisering i demonstrationsprojektet som är 100 procent effektivare jämfört med det befintliga energisystemet.

Men redan nu har de nya komfortpanelerna med värme och kyla i samma panel rönt intresse och bland annat har det installerats i ett större ROT-projekt i Västervik om 4 000 m2 och ytterligare 18 000 m2 i flera andra RoT projekt främst i Stockholmsregionen.

 

Möjligheterna med regionalfondsmedel

Flera projekt som beviljats EU-medel satsar just nu på energieffektiviseringslösningar i fastigheter.

”Det finns en marknad för flera miljoner kvadratmeter fastighetskomfort och energieffektivisering inom de närmaste tre åren”, säger Lennart och fortsätter: ”Men trots den mogna marknaden för energieffektivisering är svenska investerare skeptiska. Vi fick ett erbjudande från några amerikanska investerare på 9 miljoner dollar. Det är lustigt då inga svenska investerare visat intresse tidigare."

Lennart berättar att resan från idé till godkänd ansökan varit lång med misslyckade ansökningsprocesser och misstroende från flera av myndigheterna.

"Jag fick ett fint bemötande från ERUF, och dessutom har Norra Sverige mycket mer medel att söka, därmed öppnas fler möjligheter för oss häruppe i norr", avslutar Lennart.