Tillväxtverket

Seminarium om långsiktiga resultat och ägarskap

Det är en utmaning för många projekt att ta hand om, implementera, sprida och skala upp resultat. Vid detta seminarium ser vi på hur projektledare kan skapa förändring och långsiktiga resultat, och på hur ägarskap kan stärkas.

Regional utveckling som förändringsarbete

Medverkande: Christina Johannesson, Cajalma AB 

Tid: 55:09

Resultat och effekter

Medverkande: Christina Johannesson, Cajalma AB 

Tid: 14:05