Tillväxtverket

Nanoteknik och Key enabling technologies (KET)

På Tillväxtverkets Miljö- och Innovationsakademi den 6 december var temat: Framtidens material med fokus på Nanoteknik och Key enabling technologies (KET). Ansvarig för seminariet var Maria Helle på Miljö- och innovationsenheten som bjudit in Åsalie Hartmanis, VD, Swedish Nanotech och Mattias Karls, VD, Disruptive Materials AB för att berätta om möjligheterna och utmaningarna med tekniken. 

Key enabling technologies (KET) är ett samlingsbegrepp för mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, industriell bioteknik, avancerade material, fotonik och avancerade tillverkningstekniker. Teknikerna har tillämpningar inom flera branscher och kan bidra till en rad olika tillämpningsområden och exempelvis bidra till att lösa miljöproblem. Samtidigt säger kritiker att nanoteknologi även kan riskera att skapa miljöproblem.  

Webbföreläsningen beskriver bland annat arbetet som bedrivs på området inom EU-kommissionen och Horisont2020 samt knäckfrågan kring kommersialisering av teknikerna.

Del 1

Åsalie Hartmanis, VD Swedish Nanotech

Tid: 39 minuter

Del 2

Mattias Karls, VD Disruptive Materials AB

Tid: 53 minuter