Tillväxtverket

Mat och miljö- vad är problemet och hur bidrar strukturfonderna till lösningen?

Den globala köttproduktionen står för cirka 15 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Bara i Sverige slänger vi i genomsnitt 74 kg mat per person och år. För att världen ska nå upp till sina satta miljömål behövs en hållbar livsmedelsproduktion- och konsumtion.  

Den 27 april presenterade Miljö- och Innovationsakademin seminariet "Äta myror?!" på temat Mat och miljö. Mikael Robertsson, tidigare hållbarhetschef på COOP, medverkade för att berätta om miljöutmaningarna inom livsmedelsindustrin. Därefter presenterades tre projekt som med finansiering ur de regionala utvecklingsfonderna bidrar till en hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja. 


Del 1

Hållbarhetsutmaningar inom livsmedelskedjan  

Mikael Robertsson, Mikrob Consulting
Introduktion av Madelene Casselbrant, Tillväxtverket

Tid: 18 minuter

Del 2

Arena Grön Tillväxt- Förverkligar gröna livsmedelsaffärsidéer

Susanne Paulsson, Arena Grön Tillväxt

Tid: 14 minuter

Del 3

Reko Linköping - Försäljning av närproducerat via Facebook

Per Lindahl, Växtzon1

Tid: 16 minuter

Del 4

Matlust- En hållbar och lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen

Helena Nordlund, Matlust

Tid: 15 minuter 

 

Ta del av frågestunden!

Tid: 24 minuter