Tillväxtverket

Projektledarträff 25-26 oktober 2018

Två utmaningar som många projekt delar är på vilket sätt projekten kan skapa och behålla engagemanget hos samarbetspartners samt spridning av projektresultat. Därför hölls två kunskapshöjande pass om dessa områden under projketledarträffen 25-26 november. Passen var utformade som workshops med övningar. Här kan du ta del av föredragen.

Nätverkskunskap och samverkansprojekt

Samverkan - ingen bestämmer över någon annan. För att ta tillvara varandras potential behöver vi locka fram resurser. Det kräver nyfikenhet men det som ofta händer i samverkanssammanhang är att vi representerar våra egna perspektiv och intresserar oss inte så mycket för andras perspektiv. Vi behöver aktivt lyssna på varandra och vara nyfikna på varandra.   

Medverkande: Matilda Ardenfors, Länka Consulting

Tid: 13:24

Spridning av resultat

Vilka resultat är relevanta att sprida? ​Vilka målgrupper ska resultaten spridas till? ​Vilken effekt ska resultaten ha på målgrupperna?  ​Vilka spridningskanaler är bäst?

Medverkande: Lotta Tomasson, Vetenskap & Allmänhet

Tid: 18:47