Tillväxtverket

Information om Riskkapitalfonden 'GRÖNA FONDEN'

Riskkapitalfonden som idag förvaltas av Almi Invest och heter Greentechfonden är ett spännande exempel på hur ett myndighetssamarbete med medel från det nationella regionalfondenprogrammet kan stödja tillväxt genom att investera i företag som satsar på koldioxidsnåla produkter och tjänster.

Information om Riskkapitalfonden 'GRÖNA FONDEN'

Eva Rosenthal, Tillväxtverket Kapitalförsörjning

Läs mer om Greentech fonden