Tillväxtverket

Fyra möjliga framtider för svenska energisystemet

Under Klimatsynks projektledarträff 17 november 2016 presenterade Christine Riber Marklund utredningen ”Fyra framtider - Energisystemet efter 2020”. Utredningen lyfter fyra tänkbara framtider: Forte, Legato, Espressivo och Vivace.

Energisystemet efter 2020: Vilka trender leder oss dit och var befinner vi oss idag?

Talare: Christine Riber Marklund, projektledare, Energimyndigheten