Tillväxtverket

För ett klimatneutralt Sverige 2045

Anders Wijkman är ordförande i Miljömålsberedningen som strax innan Miljöakademins seminarium i april 2016 lämnade ett förslag till regeringen. Förslaget är ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 och en klimatlag som reglerar former för arbetet. Under seminariet berättade Anders Wijkman om hur Sverige ska nå klimatneutralitet 2045.

För ett klimatneutralt Sverige 2045

Talare: Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen