Tillväxtverket

COP21 Paris - Vad hände/Hur bra blev det?

Det globala klimatmötet i Paris (COP21) 2015 var en positiv milstolpe för klimatomställningen. Men i kölvattnet av COP21 uppstod fler frågor än svar. Anders Turesson medverkade på Miljöakademin våren 2016 för att reda ut: Vad hände och hur bra blev det. 

COP21 Paris - Vad hände/Hur bra blev det?

Anders Turesson, ämnesråd Miljö- och energidepartementet