Tillväxtverket

Bioekonomins framtidsutsikter i Sverige

Bioekonomi är ett snabbt växande område och förutspås bli en viktig fråga för Sverige när det gäller tillväxt- och exportpotential. Flera av de nordiska länderna har utvecklat nationella strategier och riktlinjer för bioekonomins fortsatta utveckling, där Finland tagit ledartröjan. Miljöakademins seminarium Bioekonomins framtidsutsikter i Sverige ägde rum den 14 september 2016. Här kan du ta del av filmerna på de två talarna Jukka Teräs och Camilla Lehorst.

Första delen:

Är bioekonomi en tillväxtmotor i nordiska regionerna?

Talare: Jukka Teräs, forskningsledare på Nordregio

 

Andra delen:

Hur ser regeringskansliets arbete ut med bioekonomi?

Talare: Camilla Lehorst, kansliråd på Näringsdepartementet och projektledare för regeringens arbete med fokus på bioekonomi