Tillväxtverket

Det ska vara lätt att göra rätt

Den 14 mars samlades klimatmedvetna projektledare från hela landet på konferensen Energiutblick 2017 för att delta på vårens separata projektledarträff. Syftet med projektledarträffen var att främja samarbete, skapa lärande och erfarenhetsutbyte mellan projekt och insatser på regional och nationell nivå.

Det ska vara lätt att göra rätt- så lät devisen under  projektledarträffen.

Projektledarträffen inleddes med en presentation av Anders Turesson om trender och initiativ från klimatmötet i Marrakech. Därefter berättade Svante Axelsson om arbetet kring Fossilfritt Sverige och uppmanade sedan projektledarna att ge en röst till de hinder som försvårar arbetet med fossilfrihet och kommersialiseringen av koldioxidsnåla produkter och tjänster.

”Hjälp oss identifiera hindren…det ska vara lätt att göra rätt”, så uttryckte Svante Axelsson sitt budskap att projektledarnas kunskaper om att hinder och lösningar som finns i regionerna är viktiga för att genera metoder för förändring. Klimatsynk följde upp Svantes förfrågan genom att ställa en fråga om hinder i utvärderingen som skickades ut efter konferensen. Flera svar på konkreta barriärer kunde därför förmedlas till Svante Axelsson och Fossilfritt Sverige.

 

Speeddejting och relationer i fokus!

Under eftermiddagen genomfördes en speed date där varje deltagare fick tillfälle att träffa andra projektledare för att utbyta tips och råd om möjligheter och utmaningar.

Ett urval av idéer och synergier som uppstod under speeddejten var att:

  • synkning, samarbete och gemensam kraftsamling krävs för att väcka intresse hos företagen
  • använda materialet i förstudier på ett mer riktat sätt kan skapa mervärde
  • att se över, förbättra och förtydliga aktivitetsindikatorer
  • kreativa projektnamn drar intresse! Projektet Lika bra med CELLER-i uppmärksammades inte bara för sitt namn, utan även för det elbilsrally som gick av stapeln i februari i år
  • det är bra att våga! Några projektledare utryckte betydelsen av storytelling och att våga använda roliga namn och events som skapar nyhetsvärde

Energiutblick 2017 anordnades av Energimyndigheten på Stockholm Waterfront Congress där teman för konferensen var: Smarta nät och digitalisering, Transporter, Energieffektivisering 2030, Förnybar energi.

 

 

Seminarieserie i projektledning

Under Klimatsynks projektledarträff våren 2016 uttryckte flera deltagare önskemål om fördjupad kunskap i projektledning och kommunikation.

Detta togs i beaktning och en seminarieserie har upphandlats och genomförs nu av företaget Mindset. I april och maj 2017 genomförs en tredagars seminarieserie i projektledning för 20 projektledare inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi.

Klimatsynk samlar löpande in önskemål från projektledarna för att analysera, och i den mån det går, upphandla aktiviteter och tjänster för konkret lärande och spridning. Detta för att främja bättre projektgenomföranden och resultat.

Har du frågor kring detta? Kontakta oss på klimatsynk@tillvaxtverket.se!