Tillväxtverket

Nytt verktyg sätter investerarna på klimatspåret

Det nya verktyget ”Transition Pathway Initiative” offentliggör klimatrisker hos företag och initierar en kraftsamling hos finansbranschen som spelar en nyckelroll i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Tretton ledande finansinstitut, däribland svenska pensionsförvaltarna AP1:an, AP3:an och AP4:an står bakom verktyget.

Online-verktyget är tillgängligt för alla på transitionpathwayinitiative.org och kan mäta ett enskilt företags klimatprestanda. Initiativet riktar sig främst till investerare som med hjälp av verktyget på ett enkelt och transparent sätt kan göra riskbedömningar och jämföra det enskilda företaget med andra företag i samma eller andra sektorer.

Rankningen baseras på företagets hantering av klimatrisker och företagets framtida uppskattade koldioxidutsläpp i förhållande till nationella klimatmål och det globala två-gradersmålet. Utsläppstunga branscher så som olje- gas och gruvindustrin är därmed särskilt utsatta i riskbedömningen.

“It represents yet another potentially powerful way of aligning real-world global investments with the real-world urgency of meeting the goals, aims and aspiration of the Paris Climate Change Agreement". Med de orden välkomnade Patricia Espinosa, generalsekreterare för UNFCCC, initiativet under invigningen på London Stock Exchange.

Initiativet kan ses som en tydlig signal från investerare till företag- att portföljer i framtiden kommer bestå av klimatanpassade verksamhetsaktier. Det kan i sin tur ge incitament till fler företag att utveckla hållbara affärsmodeller och innovationer för koldioxidsnåla lösningar och minskade utsläpp.

Frankrikes ”Energy Transition Law” från 2015 är ett mer distinkt exempel på initiativ som kan förankra klimatrisker hos investerare. Lagen är den första som nationellt tvingar stora investeringsbolag rapportera sina portföljers koldioxidutsläpp. Dessutom kräver lagen att bolagen årligen rapporterar finansiella risker de stött på till följd av klimatförändringar.

Det nya investeringshjälpmedlet lanserades i januari 2017 och har skapats i ett samarbete mellan forskningsinstituten London School of Economics och Grantham Research Institute tillsammans med engelska kyrkan och brittiska pensionsfonden.