Tillväxtverket

Kartläggning: Östersjöstrategin och projekt beviljade inom regionalfondens Tematiska mål (TO4): Koldioxidsnål ekonomi

Klimatsynks kartläggning har identifierat svenska EU-projekt, pågående flaggskeppsprojekt och samarbetsorganisationer i de baltiska länderna kopplade till EU:s Östersjöstrategi.

Läs rapporten

Syftet med kartläggningen är att identifiera projekt inom Tematiskt mål 4: Koldioxidsnål ekonomi, som har en konkret koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Genom att förmedla kontakter mellan projekt som tagit fram innovativa och koldioxidsnåla lösningar kan synergier och samarbeten uppstå. Vilket i sin tur leder till etablering av fler innovativa produkter och tjänster i regionen.

EU:s Östersjöstrategi är ett viktigt gränsöverskridande samarbete för implementering av innovativa lösningar inom sektorer såsom energi, transport och innovation. Östersjöstrategin är den första makrostrategin i Europa för länder som delar gemensamma utmaningar inom samma geografiska område. I kartläggningen finns kontaktinformation till koordinatorer inom Östersjöstrategins virtuella organisation som kan vara användbar för projekt som söker internationella kontakter eller planerar söka internationalisera sina projekt.

I Klimatsynks kartläggningsrapport hittar du kontaktuppgifter till projekt som är pågående flaggskeppsprojekt inom Östersjöstrategin, kontaktuppgifter till projektledare inom ERUF programmen samt deltagande svenska aktörer och organisationer i de 13 INTERREG-programmen.

Nedanstående sammanställning visar de sju EU-projekt inom Tematiskt mål 4, som av Klimatsynk uppskattningsvis skulle kunna gå vidare i ett aktivt internationellt samarbete inom ramen för Östersjöstrategin.

Ladda ner rapporten om projekten kopplade till Östersjöstrategin här , 1.3 MB.

 

Kontaktuppgifter till ansvariga för kartläggningen:


Susanna Rockström, projektledare Klimatsynk

Tel: 08 681 95 48, susanna.rockstrom@tillvaxtverket.se

 

Yelena Varasteh, projektsamordnare Klimatsynk

Tel: 016 544 20 67, yelena.varasteh@energimyndigheten.se