Tillväxtverket

Projekten satsar på cellulosaplast inom sjukvården

Projektet Arena för Grön Tillväxt stöttar och hjälper företag att genomföra nytänkande idéer inom grön innovation i Halland. Detta sker genom att koppla in ett stort nätverk av kompetens, identifiera nya nischmarknader och skapa testmiljöer för innovationerna.

Under hösten 2016 hjälpte Arena Grön Tillväxt företaget SWT Development att marknadsföra materialet DuraPulp som utvecklats av företaget Södra. Biomaterialet är tillverkat av majsstärkelse, komposterbart och kan användas som substitut för plastförpackningar.

Vid identifiering av nischmarknader, fokuserar Arena för Grön Tillväxt framförallt på offentlig sektor. Det tillsammans med stor klimatpåverkan var orsakerna till att sjukvården pekades ut som den primära nischmarknaden testmiljö för DuraPulp.
 

Klimatpåverkan inom den svenska sjukvården

Den svenska sjukvården har en stor miljöpåverkan kopplat till användandet av engångsartiklar i det dagliga arbetet. Där visar beräkningar att engångsmaterial står för cirka 50 procent av en enskild kliniks klimatpåverkan.

Engångsartiklar som handskar, förkläden och sopsäckar tillverkade i plast används i stora volymer och är nödvändiga för många funktioner inom sjukvården, men innebär även en stor belastning.

Ytterligare ett projekt- Utveckling och demonstration av biobaserade material för att minska utsläpp av växthusgaser i sjukvården har beviljats EU-medel för att tackla just detta problem. Projektet beskriver möjligheterna med biobaserat material inom vården sähär: "Genom att ställa om till förnybara material tillverkade av bioråvara som stärkelse och socker, kan nettoutsläppen av koldioxid minska med upp till 90 procent jämfört med fossilbaserade produkter."

Inom sjukvården klassas även en stor del av engångsmaterialen som riskavfall som måste destrueras genom förbränning och därmed bidrar till ökade utsläpp av koldioxid.

Workshop: Förnybara former i hälso- och sjukvården

Arena för Grön Tillväxt och företaget SWT Development driver projektet Förnybara former i hälso- och sjukvården med fokus att testa nya biobaserade produkter i sjukhusmiljö för att öppna möjligheten att kommersialisera biobaserade produkter i nischmarknaden.

Workshopaktiviteterna genomfördes på fyra sjukhus: Östra sjukhuset i Göteborg, Halmstads sjukhus och Varbergs sjukhus. I reportage från varje workshop beskrivs ett stort intresse från sjukhuspersonalen och idéerna många kring hur förnybara material kan användas inom sjukvården. Bland annat identifierades emballage, underlägg, brickor och kaffekoppar som utbytbart material.

Projektmålet för Förnybara former i hälso- och sjukvården är att ta fram former, funktioner och affärsmodeller för minst två biobaserade produkter som möter verkliga behov i sjukhusmiljö. Efter projektet satsa aktörerna på att locka investerare för genomförandet av industriell produktion.

Målsättningen är att det innovativa halländska SWT Development ges möjlighet att i förlängningen växa till ett globalt företag och möta både svenska och internationella marknader.

Se intervjun med Gustav Prejer, SWT Development på Arena för Grön Tillväxt:s webbplats