Tillväxtverket

2016

Här kan du ta del av lärdommar och resultat från projekten samt information om nya beviljade projekt i respektive program/region. Den årliga kartläggningen ger dig en unik överblick över insatser i svenska regionalfonden.

Ladda ner rapporten

 

1. Förstudier är en bra metod

15 förstudieprojekt har avslutats, av vilka 13 slutrapporter har inkommit. 7 av dem har lett till 11 genomförandeprojekt. Övriga sex utgör användbart regionalt beslutsunderlag för beslutsfattande och vidare finansiering med befintliga medel eller en ansökan längre fram.

 

2. Höga ambitioner i projekten

Ambitionerna är betydligt högre i projekten avseende aktivitetsindikatorerna än målen angivna i programmen. Projekten har angett att de ska minska energianvändning hos företag/organisationer med 94 581 (MWh), vilket är 925 procent över programmålen som ligger på 10 000 MWh. Projekten har även angett att de ska minska utsläppen av växthusgaser med 7 313 ton, vilket är 117 procent över programmålen som ligger på drygt 6000 ton.

 

3. Lägst beslutandegrad inom tematiskt mål 4

Av den totala budgeten i alla nio program på cirka 3 miljarder kronor för tematiskt mål 4, har 31 procent beviljats och 3 procent betalats ut till stödmottagare. Antalet ansökningar behöver öka. Milstolparna för Resultatreserven kan bli svåra att nå.

 

4. Mycket pengar och många aktörer

Regionalt upplever aktörer behov av en nationell strategi med långsiktig finansiering, där sektorsmyndigheterna mer samordnat utlyser medel. Stödsystemet är svåröverskådligt och nationella medel upplevs som enklare än ERUF-medel. Regionalt upplevs att det finns mycket pengar i systemet men färre utförare som har legitimitet, kunskap och tillräcklig kraft att driva ett eller flera projekt för länens och områdets räkning, ”det skulle behövas ett regionalt Miljöalmi”.