Tillväxtverket

Kartläggning av regionalfondens insatser för en koldioxidsnål ekonomi

Vilka slutsatser kan dras från det gångna året inom regionalfondens insatser för en koldioxidsnål ekonomi?

Varför kartläggning?

Under programperioden 2014-2020 har kommissionen tilldelat Sverige cirka 1,4 miljarder kronor för genomförandet av Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Genom att klicka på önskvärt år kan du läsa om och följa insatser, genomförande och resultat.

Du kan även ta del av resultat från projekten och information om nya beviljade projekt i respektive program/region. Kartläggningen ger dig en unik överblick över insatser i svenska regionalfonden.

Behöver du specifikt material till din studie, rapport, presentation eller liknande, konta oss i Klimatsynk på klimatsynk@tillvaxtverket.se