Tillväxtverket

SMHI rapporterar att världen nått ribban 400 ppm koldioxid i atmosfären

Den globala koncentrationen av koldioxid i atmosfären översteg 400 PPM under 2015. Det är den högsta stabila koncentrationen av koldioxid som någonsin uppmätts enligt forskade på NASA. Under 2016 publicerades även data som visar en kraftigt ökad koncentration av metangas. Nu krävs en upptrappning av insatser för att hindra den negativa utvecklingen.

Källa: NOAA Research. Atmospheric increase of CO2 over 280 ppm in weekly averages of CO2 observed at Mauna Loa.

Tidigare har koldioxidhalten i atmosfären nått 400 ppm under enstaka månader och på enstaka platser. Aldrig tidigare har halter på denna nivå noterats som ett globalt genomsnitt för ett helt år, skriver SMHI och refererar till WMO (World Meteorological Organisation).

Mätstationen i Mauna Loa på Hawaii, som är den station som övervakat växthusgaserna längst, förutsäger i ett pressmeddelande att halterna kommer att stanna över 400 ppm under hela 2016 och inte sjunka under denna nivå under många generationer framöver. På NASA Jet Prolulsion laboratoriet beskriver en av cheferna prognosen såhär:

“Passing the 400 mark reminds me that we are on an inexorable march to 450 ppm and much higher levels. These were the targets for 'stabilization' suggested not too long ago. The world is quickening the rate of accumulation of CO2, and has shown no signs of slowing this down. It should be a psychological tripwire for everyone.” Citatet är hämtat från NASA:s intervju med Dr. Michael Gunson.

 

Ökad koncentration av metangas i atmosfären förvånar forskare

Mot bakgrund av att koldioxidhalften i atmosfären nått 400 ppm har även metangas-koncentrationen ökat kraftigt de senaste tio åren, visar rapporten The global methane budget 2000–2012 som publicerades 12 december 2016 och består av resultat från 81 forskare.

Forskare och medlemmar av Global Carbon Project, säger att de är oroade över den hastighet med vilken metan i atmosfären nu ökar. 2000-talets början var en period av relativ stagnation av metangas i atmosfären. Den kraftiga ökningen förvånar därför forskare.

Robert Jackson på Standford University, som är en av forskarna som skrivit rapporten, beskriver mätningen såhär i en intervju med The Guardian:

“The levelling off we’ve seen in the last three years for carbon dioxide emissions is strikingly different from the recent rapid increase in methane. Unlike CO2, where we have well-described power plants, almost everything in the global methane budget is diffuse. From cows to wetlands to rice paddies [as well as other sources], the methane cycle is harder.”

Marielle Saunois, assisterande professor vid University of Versailles och huvudförfattare av rapporten stärker argumentet och säger i intervjun att forskarna är förvånade över resultatet och inte förstår varför ökningen av metan skett så snabbt.

Nu varnar forskare för att insatserna att bekämpa klimatförändringarna kommer att undergrävas om inte metangas (CH4) bringas under hårdare kontroll.

Metankoncentrationen är högre på norra halvklotet, eftersom både natur- och mänskliga orsakade källor är rikligare där. Källa: The Guardian hämtat from AIRS / Aqua / NASA

Atmosfärshalter av växthusgaser

Enligt SMHI som hämtat statistik från WMO var de globala halterna 2015 för

  • koldioxid (CO2) 400,0 ppm* (miljondelar)
  • metangas (CH4) 1845 ppb** (miljarddelar)
  • lustgas (N2O) 328 ppb (miljarddelar).

SMHI skriver även att WMOs årliga sammanställning över växthusgaser visar att ökningen mellan år 2014 och 2015 var större än tidigare år och större än genomsnittet de senaste 10 åren. Den El Niño som rått har inte bara minskat vegetationens kapacitet att ta upp koldioxid, den har också ökat koldioxidutsläppen från skogsbränder.

* ppm utläses ”parts per million” vilket står för ”miljondelar”, 1 ppm = 0,0001 %

**ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %