Tillväxtverket

Solkraft nu billigaste formen av elektricitet

Bilden av solkraft som den nya stora energikällan underbyggs återigen av ny statistik. Under 2016 var solkraft den billigaste formen av elektricitet. Det visar data från Bloomberg New Energy Finance.

Sedan 2010 har priset för solenergi sjunkit med två tredjedelar, vilket gjort att solkraft nu är billigare än både kol och naturgas. Priset har i genomsnitt minskat med 10-15 procent per år (Goldman Sachs, 2016). Statistiken kan användas för att analysera solkraftens framtida prisutveckling.

I Bloombergs artikel: World Energy Hits a Turning Point: Solar That's Cheaper Than Wind beskrivs det rekordlåga priset på solkraft som en milstolpe för den globala energimarknaden. Artikeln förklarar att lika låga priser på solkraft tidigare funnits i isolerade solkraftsprojekt, men att priset under 2016 stabiliserats på en mycket låg nivå. De rekordlåga priserna har identifierats i utvecklingsländer enligt investeringsdata från Bloomberg New Energy Finance. Detta utan politiska subventioner, vilket tidigare bidragit till rekordlåga priser i utvecklingsländer.

Möjligheter och utmaningar

Orsaken till prissänkningen som presenteras i Bloombergs artikel är: snabb innovationskraft, Kinas storsatsning på solenergi, förbättrad teknik, billigare underhåll och politiska styrmedel som stöttar utvecklingen. Den primära utmaning som solkraftsutvecklingen står inför är teknikutmaningen kring lagring av energi när solen inte skiner. En lösning som är på gång är bättre batterier med hög lagringskapacitet. Biltillverkaren Tesla driver utvecklingen av högprestanda-batterier.

Inom Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi finns två aktiva projekt som beviljats EU-medel för att växla upp solenergianvändningen i Sverige. Det är Skåne-Blekinge projektet Sol i Syd och Framtidens solel i Östra Mellansverige.