Tillväxtverket
Ida Lemoine, Linda Lindström, Marie Björnstjerna & Kajsa Lindström. Fotograf: Martin Kjellberg

Beteendelabbet består av Ida Lemoine, Linda Lindström, Marie Björnstjerna och Kajsa Lindström. Fotograf: Martin Kjellberg

Knuffa din målgrupp i rätt riktning med hjälp av nudging

Nudge betyder ”knuff” och är ett användbart verktyg för dig som vill skapa positiv förändring hos din målgrupp, i ditt projekt, företag eller inom din organisation. Genom att hitta rätt incitament får du målgruppen att ändra sitt beteendemönster och fatta de ”rätta” besluten.

Klimatsynk har intervjuat Ida Lemoine, grundare för Sveriges första beteendebyrå. Här beskriver hon Beteendelabbets erbjudande, hur nudging kan bidra till en bättre värld och konkreta tips till projektledare, företagare och organisationer.

Vad är Beteendelabbet och vad vill ni uppnå med er aktivitet?

Vi på Beteendelabbet brinner för att skapa beteenden för framtiden. I en värld med sociala orättvisor och växande miljö- och hälsoproblem spelar mänskligt beteende en avgörande roll. Vi vet idag att det inte alltid är mer kunskap eller information som behövs för att skapa beteendeförändring.

Många vill till exempel leva hälsosammare, värna om miljön och spara mer – ändå gör vi inte alltid det. Beteendelabbet hjälper stora organisationer och kommuner att bryta gamla mönster för att på så vis skapa ett mer hållbart samhälle.

I grund och botten handlar det om att kombinera olika discipliner för att knuffa människors beteendemönster i en mer hållbar riktning, vilket är bättre för både individen, planeten och verksamheten.

Nudging och beteendeförändring är spännande verktyg för att tackla klimatomställningen – vilka effekter kan lyckad nudging få inom små och medelstora företag?

Att jobba med att knuffa företag, organisationer och människor i rätt riktning, så kallad nudging, är en av hörnstenarna i beteendelabbets verksamhet. Klassisk ekonomisk teori säger att människor fattar beslut utifrån en rationell grund där de medvetet väger fördelar och nackdelar mot varandra.

I själva verket låter vi oss styras av en rad andra mer eller mindre omedvetna faktorer såsom vanor, normer och signaler om omedelbar belöning. Där kan man metaforisk prata om att vi har två olika system i hjärnan, varav ett system är mer automatisk, okontrollerat och emotionellt. Forskning visar på att i just detta system sker 80 procent av våra vardagliga beslut.

Ett av de mer omtalade nudgeprojekten är det norska initiativet att minska tallriksstorleken på hotellbufféer. Bakom projektet står den oberoende organisationen Greenudge, grundad av Gunhild Stordalen och med ett uttalat fokus på hållbarhet. På sju Choicehotell minskades tallriksstorleken från 24 till 21 centimeter i diameter, vilket resulterade i att matavfallet sjönk med nästan 20 procent.

Kan du beskriva dina bästa tips på nudging?


Absolut, fyra viktiga verktyg när man arbetar med nudging är:

  • göra det enkelt – att ur ett hälsosamt perspektiv exempelvis placera frukt i ögonhöjd och göra det mer lättillgängligt
  • göra det attraktivt – exempelvis ha ett roligt ljud när målgruppen öppnar locket till källsorteringen
  • göra det socialt – att trigga sociala normer. Folk vill ofta göra som alla andra. Om du exempelvis ser hur din egen energianvändning ligger till i jämförelse med grannens, kan detta trigga till att minska den egna energianvändningen - eftersom du ogärna vill vara sämre än sin granne!
  • göra det tidsbestämt och betona de omedelbara fördelarna – flytta konsekvenserna av handlandet närmare i tiden och gör dem mer personliga

Kontakt

Vill du veta mer om Beteendelabbets erbjudande eller ta del projektexempel, kontakta dem här.

Visste du att det finns renodlade nudging-projekt inom regionalfondens Tematiskt område 4 - Koldioxidsnål ekonomi? Läs om projektet Knuffa resan rätt i Östra Mellansverige här.