Tillväxtverket

Utbildning: EU och klimatpolitiken – så kan du påverka

Beslut i EU styr mycket av svensk miljöpolitik och miljölagstiftning. Svenska företag, kommuner och andra organisationer berörs ofta i grunden. Många upplever det som svårt att göra sin röst hörd. Men även EU-beslut går att påverka.

Så beskriver Altinget och 2050 bakgrunden till utbildningsserien EU och klimatpolitiken – så kan du påverka som genomförs vid fem tillfällen under våren 2016. Utbildningen innebär att du som deltagare ska få:

  • en bättre förståelse av EU:s miljöregler och hur EU:s beslutsprocesser fungerar,
  • insikt i vilka krafter som verkar i olika riktningar när det gäller EU:s miljöpolitik,
  • lära dig hur du kan påverka miljöbeslut i EU,
  • nya kontakter som möjliggör samarbeten som tillsammans kan öka påverkan på EU-nivån,
  • möjlighet att påverka vilka frågeställningar vi ska diskutera inför och under varje tillfälle

Är utbildningen något för dig?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom offentlig sektor och näringslivet, som påverkas av EU-beslut och vill öka din förståelse och möjlighet att påverka dem.

Kurstillfällena äger rum på Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm 19 januari, 9 februari, 8, 27 mars och 6 april.

Mer information och detaljer kring anmälan hittar du på utbildningens webbplats.