Tillväxtverket

650 miljoner till statlig riskkapitalfond

Ett avtal mellan Tillväxtverket och Almi Invest möjliggör nu en riskkapitalfond på 650 miljoner kronor till investeringar i små och medelstora företag som satsar på produkter och tjänster som främjar en koldioxidsnål ekonomi.

Fonden Almi Invest Greentech inriktar sig på företag i startfas. Investeringar kommer att göras inom områden såsom exempelvis: förnyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk. 

Avsikten är att kunna investera relativt stora belopp, på upp mot 20 miljoner kronor i de utvalda företagen. Det skulle innebära att mellan 30 och 50 bolag blir aktuella för satsningen på 650 miljoner kronor.

"Företag är en viktig förutsättning för den gröna omställningen. Vi har nu en helt ny möjlighet att ge stöd till de svenska företag som ligger i framkant och som med sin verksamhet minskar klimatutsläppen", säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skrev i samband med avtalet en debattartikel i NyTeknik där statligt riskkapital lyfts som ett viktigt inslag för grön tillväxt: ”Det behövs mer riskkapital till teknikintensiva bolag med hållbara innovationer”.

 

Aktuella företag

Här är tre befintliga portföljföretag i Greentech fonden:

D-Laboratory - arbetar med digitalisering av elnätet och erbjuder elnätsbolag detektering och analys av felindikatorer i elnäten och kan skydda mot att abonnenter får strömavbrott

Gårdsfisk - säljer ett ekologiskt fiskodlingssystem för fiskodling på land, nära konsumenter och återföring av gödning till lantbruk

Ferroamp - har utvecklat en smart energihubb som är hjärnan i ett lokalt likströmsnät som sammanbinder solceller med energilager och energiförbrukare. Det ger lägre energiförluster och ett kostnadseffektivt skalbart nät.

 

Finansiärer

Insatsen finansieras av Nationella regionalfondsprogrammen som en del av Tematiskt område 4. Fonden medfinansieras av Energimyndigheten och Almi Företagspartner.

Löpande information om hur du ansöker till Gröna fonden finner du under Utlysningar och stöd riktade till företag.