Tillväxtverket

Intervju: KTP-modellen ska sätta fart på tillväxten

Knowledge Transfer Partnerships (KTP), innebär att en nyutexaminerad akademiker under en period får anställning hos ett företag för att genomföra ett kvalificerat utvecklingsprojekt. Det kan handla om att förbättra företagets marknadsutveckling, produktutveckling eller processutveckling med målet att öka företagets tillväxt.

Vi har intervjuat projektledaren Per Edén, vars projekt KTP Energi, ska applicera modellen för att sätta fart på innovativa lösningar för energieffektivisering i Norra Mellansverige. Projektet bygger på samverkan mellan Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle och en rad andra aktörer inom regionens innovationssystem. En särskilt nära samarbete kommer även att ske med EKC - EnergiKompetensCentrum på Högskolan Dalarna, samt projektet KTP Smart specialisering.

Vad gör KTP unikt?

Kunskapsväxlingen som skapar ett win-win scenario för både företaget, den nyexaminerade studenten, lärosätet och för regionen och regionens utveckling. Den här modellen gör det möjligt för företaget att tillhandahålla kompetens som annars främst finns tillgänglig för storföretag i storstäder. Vi kallar det time, money, competence modellen.

 

Har du ett favoritexempel där KTP modellen lyckats extra bra?

Vi är i uppstartningsfasen men jag vill ändå nämna företaget ScanArc Plasma Technologies AB som ett spännande exempel. De har tagit fram en maskin som smälter ner gamla datorer, mobiler och ut kommer sedan grundämnena separat. Utöver detta tar de även vara på den energi som används. Företaget har fått ett stort världsintresse med en stororder på över 100 miljoner kronor. KTP-projektledaren som anställts av ScanArc, säger att KTP gav honom en unik möjlighet att få komma in på företaget, men även möjligheten av göra ett mycket bra jobb genom alla resurser som erbjuds genom KTP. Ett av Sveriges modernaste material-labb och biblioteket, som exempel.

Se filmen om ScanArc:s innovativa metod för att separera grundämnena i oanvänd teknik.

Vilka framgångsfaktorer och fallgropar kan du dela med dig av till andra projektledare?

Rekrytering av KTP-projektledare och att få rätt person till projektet från början är en nyttig funktion för framgång. Några andra framgångsfaktorer är att formulera projektbeskrivning rätt, ta vara på befintliga nätverk via de kluster som finns i kommunens näringslivsenhet och i alumniverksamheten.

Att kommunicera goda exempel, med temat "what's in it for you" har också visat sig vara en framgångsfaktor. KTP satsningen vid Högskolan Dalarna har publicerat kortfilmer om företag som anställt KTP-projektledare. ScanArc är ett av flera spännande exempel. Här kan du se kortfilmer om KTP-projekten här.

Är KTP något för dig?

 

Knowledge Transfer Partnerships (KTP) är ett brittiskt initiativ som har hjälpt företag under de senaste 40 åren att förbättra sin konkurrenskraft och produktivitet genom bättre användning av kunskap, teknik och kompetens.

Detta KTP-projekt går i korthet ut på att en nyutexaminerad akademiker på heltid – i upp till två år, genomför ett strategiskt utvecklingsarbete på plats hos företaget med stöd från en handledare från Högskolan och en coach från näringslivet.

Akademikern får en marknadsmässig lön, där företaget betalar hälften och resterande finansieras med projektmedel. Identifiering av tillväxtbehov och rekrytering av KTP-projektledare görs i nära samarbete mellan företaget och Högskolan.

Har ditt företag behov av att utveckla marknader, produkter eller processer? Då kan KTP vara något för dig.

Kontakta Högskolan i Dalarna för mer information!