Tillväxtverket

Projektledare och handläggare träffas på Klimatsynks projektledarträffar för att diskutera förbättringsområden och framgångsfaktorer

God stämning på Klimatsynks projektledarträffar

Spetskompetens inom affärsutveckling, smarta kommunikationslösningar och att ta del av goda exempel hamnade högt på agendan under Klimatsynks första projektledarträffar i Stockholm.

Klimatsynk samordnar aktiviteter, skapar synergier och undviker överlappningar samt ökar lärandet mellan projekten i de åtta regionala och det nationella programmet inom tematiskt mål 4. Klimatsynks aktiviteter handlar om att kartlägga alla beviljade projekt, dela in dem i projektportföljer, bjuda in projektledare till nätverksträffar samt anordna spridningsaktiviteter.

Projektledare deltar aktivt under workshopen

I maj 2016 samlades projektledare och handläggare från hela Sverige på Tillväxtverkets huvudkontor. Syftet med träffen var att skapa dialog kring erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar.

”För oss är det viktigt att träffa andra projektledare och få input från dem. Vi ser redan flera möjliga projekt som Energiriket kan driva och samarbeta med” berättade Jens Zetterstedt, projektledare för Energiriket.

Utmaningar och förbättringsområdet identifierades i workshops där projektledarna gemensamt lyfte fram specifika behov av stöd och verktyg. Klimatsynk anordnar workshops för att identifiera förbättringsområden, så att projekten, handläggare och aktiviteter som en del av Klimatsynk kan tillgodose behov och önskemål och på bästa sätt sprida resultat och lyfta projekten.

 

Relaterade länkar och material

  • Utlysningar och stöd riktade till företag presenterades under projektledarträffarna. Här hittar du aktuella stöd att söka till ditt företag eller till din målgrupp
  • Klimatsynks Power point presentation finns tillgänglig vid intresse. Maila klimatsynk@tillvaxtverket.se så hjälper vi dig.
  • Bilder från projektledarträffarna finns tillgängliga för dig vid intresse. Maila klimatsynk@tillvaxtverket.se så hjälper vi dig.