Tillväxtverket

Helsingborgsföretag nominerades till EU-pris i Bryssel under EU Sustainable Energy Week

Stora mängder EU-medel satsas varje år på att uppfylla EU:s energi- och klimatpolitiska mål. De beslutade målen ligger till grund för att bland annat att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, minska riskerna med importerad energi, reducera klimatförändring och genom innovationer på energiområdet skapa fler jobb.

EU:s Sustainable Energy week är den största och viktigaste konferensen för hållbara energisystem och policyfrågor inom EU. Den 14-16 juni samlades sakkunniga från det offentliga, företag, NGO:s och forskare i Bryssel för att diskutera best practice, nya innovativa metoder och samverkansmöjligheter. Tre arbetsområden uppmärksammades framförallt under konferensen:

Smarta städer och digitalisering - Fokus på att identifiera medborgarnas intresse och använda digitaliseringslösningar för att stärka utveckling.

Energieffektivisering - En möjlighet för SME - Lagstiftning och incitament för att öka energieffektiviseringen.

Innovationer i finanssektorn - Öka andelen investeringar i hållbara energisystem.

Energieffektivisering var ett av huvudspåren under konferensen. Bland annat uppmärksamdes att energieffektiviseringstakten ökar dubbelt så snabbt i EU jämfört med USA. Ekodesign och certifiering identifierades som de största orsakerna till energieffektivisering bland konsumenterna inom EU. Däremot behöver EU växla upp utvecklingen vad gäller ICT och innovation inom fordonsindustrin där USA idag är ledande.

Förslag att införa nationell lagstiftning med kravet att alla kommersiella byggnader skall minska sin energianvändning med 50 % var ett annat incitament från panelen på seminariet ”How to boost energy efficiency in today’s buildings – international perspectives”. Energy Performance Contracting (EPC) beskrevs som ett verktyg med hög potential att utvecklas för att öka energieffektiviseringstakten i Europa.

Finanssektorns intresse för hållbara energiinvesteringar har under se senaste åren ökat, men trots detta är den faktiska investeringsgraden i hållbara energisystem relativt låg. Ökade kunskaper om energieffektivisering hos investerare och standardisering för att identifiera projekt med hög teknisk potential och grad av engagemang hos projektledarna diskuterades bland annat som incitament för att öka trenden.

Industriell symbios, en metod inom resurs- och energieffektivisering, var ett av flera arbetsområden som lyftes fram där svenska företaget Kemira användes som ett gott exempel. Kemira nominerades för sitt arbete i ”Industry Park of Sweden (IPOS)”, där energianvändningen från Kemiras industriprocesser återanvänds och distribueras till andra verksamheter i IPOS men även direkt till Helsingborgs stad. Tjugo kemi- och livsmedelsföretag arbetar i företagsparken och sammanlagt beräknas Kemiras metod minska koldioxidutsläppen med 150 000 tusen ton årligen.

“This award highlights how important it is that also industries develop processes and products that contribute and enhance sustainable society”, sa Lennart Albertsson, Director, Pulp & Paper, på Kemira Helsingborg.

EU:s Sustainable energy week lade grunden till följande slutsatser:

  • att behovet av lokala insatser ökar
  • att finanssektorn behöver växla upp, samt att ökad investeringsgrad i hållbara energisystem krävs
  • fler satsningar på smarta energieffektiviseringslösningar till hushållen är viktiga
  • elektrifiering av transportsektorn är en nyckelfråga

 

Andra intressanta exempel som lyftes fram:

  • Nätverket RENREN (Renewable Energy Regions Network) där bland annat region Jämtland är delaktig
  • Projektet STEEP (Systems Thinking for Efficient Energy Planning)