Tillväxtverket

Aktuellt

Här hittar du artiklar om projektens resultat samt artiklar, intervjuer och webbföreläsningar inom området koldioxidsnål ekonomi.

 • 2018-06-29

  Energikartläggning – inte längre en skrivbordsprodukt

  I Skåne har 19 företag med energiintensiv produktion samlats i nätverk för att engageras i energieffektivisering. Här erbjuds stöd i analys, energikartläggning och i att planera åtgärder. Projektet Smart energi Skåne är nu i sin slutfas och har visat på goda resultat och stora besparingar för många företag.
 • 2018-06-13

  Från betong till trä för grön tillväxt

  I projektet Arena för grön tillväxt har Region Halland, Energi- och Miljöcentrum, Hushållningssällskapet och högskolan i Halmstad jobbat tillsammans för att främja grön tillväxt. Ett framgångsrecept på många sätt, inte minst när det kommer till trähusbyggnationer och kunskapsspridning. Syftet har varit att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi, med innovationer i företag som drivkraft.
 • 2018-03-05

  Inspirerande filmer: företag som lyckats med energieffektivisering

  Inom projektet Incitament för energieffektivisering har olika material tagits fram för att hjälpa små och medelstora företag att komma igång med energieffektivisering. Bland annat finns det fyra inspirationsfilmer med företag som lyckats med energieffektivisering.
 • 2018-01-18

  Buller och avgasfria varutransporter

  Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. I Malmö har man testat en variant för att minska problemen och skapa en hållbar metod för leveranser.

 • 2018-05-31

  Bäst i världen på skog och filamentösa svampar

  När projektledare samlades på Tillväxtverket den 25 april var det många eldsjälar som presenterade intressanta projekt. En gemensam önskan om nätverk och inblick i varandras projekt genomsyrade hela dagen, vilket märktes på dikussionerna under dagen.
 • 2018-05-31

  Drivkraft och motivation – viktiga komponenter för ett lyckat projekt 

  På Klimatsynks projektledarträff den 24 april låg fokus på företagsstöd, energieffektivisering och förnybar energi. Här lyftes frågor som tid kontra prioritering och hur det kommer sig att det fortfarande är relativt få kvinnor involverade i projekten.
 • 2018-04-27

  Viktigt att alla är  med vid ett genomförande projekt

  På Klimatsynks projektledarträff den 11 april pratades det mycket om att involvera hela organisationen i projekten. Inspirerande föreläsare delade med sin av sina framgångsprojekt och intressanta gruppdiskussioner ledde till många skratt.
 • 2017-11-21

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Konferensen Nationell verkstad för hållbara livsstilar arrangerades av ERUF projektet Den koldioxidsnåla platsen tillsammans med Naturvårdsverket. Huvudtemat för konferensen är hållbar konsumtion och hur olika delar av samhället kan stödja omställningen till hållbara livsstilar.
 • 2017-10-26

  Kommersialiseringsmöjligheter och EU:s regelverk i fokus oktober 2017

  Kommersialiseringsmöjligheter, stadsutveckling, smart infrastruktur och EU:s regelverk för regionalfonden var på agendan när Klimatsynk och systerprojektet Innovationsynk arrangerade nätverksträffar för projektledare som beviljats EU-finansiering för arbete med koldioxidsnåla innovationer, produkter och tjänster. Motorn i dialogerna var förenkling, samarbetsmöjligheter och en vilja att förändra.
 • 2017-10-26

  Solel - en möjlighet för Sverige både utifrån marknad och miljö

  Konferensen Solforum 2017 vittnar om att mycket är på gång inom solenergiområdet. I Sverige har efterfrågan på solceller ökat kraftigt de senaste åren. Kraftsamling kring samarbete och kunskap mellan olika aktörer i branschen är en viktig del i utvecklingsarbetet.
 • 2017-09-04

  150 sätt att jobba för grön omställning – och minskad klimatpåverkan

  I omställningen till grön ekonomi finns ingen ‘one-size-fits-all’ lösning. De nordiska länderna är levande bevis för detta. Vi har stora utmaningar när det gäller vårt ”carbon footprint” – men också många innovativa lösningar och nya affärsmodeller i gång.
 • 2017-05-10

  Energiåtervinning resulterade i börsnoterat bolag

  Det västerbottniska företaget Evertech Energy Solutions AB är redan etablerat på marknaden för energiåtervinning med hjälp av unik teknologi för värmeväxling. Nu har företaget beviljats 7,9 miljoner i EU-medel för att skapa innovativa helhetslösningar för just energiåtervinning i fastigheter. Men är marknaden redo?
 • 2017-05-05

  Nytt verktyg för energieffektivisering visar mervärdet

  Försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och välbefinnande. Det är några exempel på mervärden kopplade till energieffektiviseringsåtgärder. Nu har Energimyndigheten tagit fram ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering. Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med projekt som rör energieffektivisering.
 • 2017-04-10

  Det ska vara lätt att göra rätt

  Den 14 mars samlades klimatmedvetna projektledare från hela landet på konferensen Energiutblick 2017 för att delta på vårens separata projektledarträff. Syftet med projektledarträffen var att främja samarbete, skapa lärande och erfarenhetsutbyte mellan projekt och insatser på regional och nationell nivå.Det ska vara lätt att göra rätt- så lät devisen under  projektledarträffen.