Tillväxtverket

Film: Modell för kunskapsväxling skapar nya möjligheter för Sverige

Så kan akademi, samhälle och näringsliv stärka varandra.

Klimatsynk och Tillväxtverket beskriver den för Sverige nya modellen KTP som gör att en nyutexaminerad kan komma i ledande position och förändra. Vi besöker företaget DalaFrakt som minskar sina klimatutsläpp radikalt med hjälp av denna nya kunskap i företaget. Filmen handlar om regionalfondsprojektet KTP Energi i Norra Mellansverige som fått EU-finansiering via Tillväxtverket.

Se filmen här

Kontakt

 

Per Edén

projektledare KTP Energi, Högskolan Dalarna

Telefon: 023 77 85 50

E-post: ped@du.se

 

Mats Aspemo

vd Dalafrakt

Telefon: 0247 647 01

E-post: mats.aspemo@dalafrakt.se

 

Elin Hedman Eriksson

KTP-projektledare på Dalafrakt

Telefon: 0247 647 13

E-post: elin.hedman.eriksson@dalafrakt.se