Tillväxtverket

Resultat − forskning och innovation

Projekten har stöttat utvecklingen av koldioxidsnåll teknik, klustersamverkan och samarbeten mellan näringsliv, forskning och offentliga sektor.

VIRUS - Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik

Delprojektet VIRUS har öppnat besökscentrum för att tillgodose det stora intresset för världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik på E16 utanför Sandviken. Projektet har under två år tagit emot mer än 2000 besökare från 28 länder och 6 kontinenter. Projektet har utvecklat en värdskapsmodell för ”technical visits” i Sandviken för utländska besökare som vill se och lära sig mer om svensk miljöteknik. Projektet bidrar till att attrahera utländska intressenter av miljötekniska lösningar att besöka Sverige.

Projektwebbplats: Världens första elväg på E16

Utvärderingsrapport: VIRUS

Stadslandet Göteborg

Nytt utvecklings- och kunskapscentrum för stadsnära lantbruk: Naturbruksförvaltningen Angereds gård har via projektet SATURN utvecklats till en modellfarm för stadsnära odling.

Webbsida: Mer om Angereds gård

Affärsmodell klar för urban matproduktion i ”stadsdelsväxthus”: Projektet har tagit fram en förstudie med ritningar, ekonomisk plan och affärsmodell för skalbara stadsdelsväxthus i Göteborg.

Förstudie: Stadsdelsväxthus i Göteborg

DRIV i Blekinge 

Projektet samlar ett 50-tal företag, offentliga aktörer och akademi inom områden kopplade till energi. Genom aktörernas samlade kunskaper  levererar projektet idéer om innovation, energieffektivisering och hållbarhet. 

Rapport: Energieffektivisering i kommunala VA-system

Reportage: Medlemsstyrda aktiviteter ger stort engagemang

Projektwebbplats: netportenergikluster.se

Utvärderingsrapport: DRIV